Mot de passe oublié ? Cliquez-ici

Accueil > Artistes > Musique Chorale et Vocale > China Central Philharmonic Orchestra

Albums et singles de China Central Philharmonic Orchestra

Les titres les + vus de China Central Philharmonic Orchestra

Ecouter A La Mu Han (Alamuhan)
A La Mu Han (Alamuhan)
Ecouter A Xi Tiao Yue (Axi Dance Tune)
A Xi Tiao Yue (Axi Dance Tune)
Ecouter Ao Ao Lu Ming (Deer Bellowing)
Ao Ao Lu Ming (Deer Bellowing)
Ecouter Ba Jiao Shu (Banana Trees)
Ba Jiao Shu (Banana Trees)
Ecouter Ba Wo De Ru Ming Er Jiao (Call My Baby Name)
Ba Wo De Ru Ming Er Jiao (Call My Baby Name)
Ecouter Ban Ge Yue Liang Pa Shang Lai (The Cresent Moon Rising Up)
Ban Ge Yue Liang Pa Shang Lai (The Cresent Moon Rising Up)
Ecouter Bao Wei Lu Gou Qiao Lu Gou Qiao (Safeguard The Marco Polo Bridge)
Bao Wei Lu Gou Qiao Lu Gou Qiao (Safeguard The Marco Polo Bridge)
Ecouter Bei Jia Er Hu Shang De Xue (Snow On Lake Baikal)
Bei Jia Er Hu Shang De Xue (Snow On Lake Baikal)
Ecouter Ben Shi (Ability)
Ben Shi (Ability)
Ecouter Bi Ye Ge (Graduation Song)
Bi Ye Ge (Graduation Song)
Ecouter Cao Yuan (The Prairie)
Cao Yuan (The Prairie)
Ecouter Chang Cheng Yao (Great Wall Ballad)
Chang Cheng Yao (Great Wall Ballad)
Ecouter Chang Hen Ge 1. Xian Le Feng Piao Chu Chu Wen (Eternal Remorse 1.Wafting Everything Is The Fairy Music)
Chang Hen Ge 1. Xian Le Feng Piao Chu Chu Wen (Eternal Remorse 1.Wafting Everything Is The Fairy Music)
Ecouter Chang Hen Ge 2. Qi Yue Qi Ri Chang Sheng Dian (Eternal Remorse 2.The Hail Of Everlasting Life)
Chang Hen Ge 2. Qi Yue Qi Ri Chang Sheng Dian (Eternal Remorse 2.The Hail Of Everlasting Life)
Ecouter Chang Hen Ge 3. Yu Yang Gu Gu Dong Qi Lai (Eternal Remorse 3.Rebellious Drums Beating Loud)
Chang Hen Ge 3. Yu Yang Gu Gu Dong Qi Lai (Eternal Remorse 3.Rebellious Drums Beating Loud)
Ecouter Chang Hen Ge 4. Liu Jun Bu Fa Wu Nai He (Eternal Remorse 4.Alas! The Troops Remain Idle!)
Chang Hen Ge 4. Liu Jun Bu Fa Wu Nai He (Eternal Remorse 4.Alas! The Troops Remain Idle!)
Ecouter Chang Hen Ge 5. Wan Zhuan E Mei Ma Qian Si (Eternal Remorse 5.Dies The Beauty In Front If The Procession)
Chang Hen Ge 5. Wan Zhuan E Mei Ma Qian Si (Eternal Remorse 5.Dies The Beauty In Front If The Procession)
Ecouter Chang Hen Ge 6. Shan Zai Xu Wu Piao Miao Jian (Eternal Remorse 6.The Mountain In The Misty Infiniteness)
Chang Hen Ge 6. Shan Zai Xu Wu Piao Miao Jian (Eternal Remorse 6.The Mountain In The Misty Infiniteness)
Ecouter Chang Hen Ge 7. Ci Hen Mian Mian Wu Jue Qi (Eternal Remorse 7.The Remorse Will Be Eternal)
Chang Hen Ge 7. Ci Hen Mian Mian Wu Jue Qi (Eternal Remorse 7.The Remorse Will Be Eternal)
Ecouter Cun Min He Chang (Villagers Chorus)
Cun Min He Chang (Villagers Chorus)
Ecouter Da Chang Jiang (Fighting On The Yangtze)
Da Chang Jiang (Fighting On The Yangtze)
Ecouter Da Zhuan Ge (Making Bricks)
Da Zhuan Ge (Making Bricks)
Ecouter Dao Di Ren Hou Fang Qu (Penetrating Into The Enemy Rear)
Dao Di Ren Hou Fang Qu (Penetrating Into The Enemy Rear)
Ecouter Deng Ni Dao Ming Tian (Waiting For You Till Tomorrow)
Deng Ni Dao Ming Tian (Waiting For You Till Tomorrow)
Ecouter Dong Ri Zhi Lu (Road In Winter Days)
Dong Ri Zhi Lu (Road In Winter Days)
Ecouter Er Yue Li Lai (February Days)
Er Yue Li Lai (February Days)
Ecouter Gao Bie Nan Yang (Farewell To South Sea)
Gao Bie Nan Yang (Farewell To South Sea)
Ecouter Gu Xiang (Homeland)
Gu Xiang (Homeland)
Ecouter Gui Shan Yao (Guishan Ballad)
Gui Shan Yao (Guishan Ballad)
Ecouter Hai Yun (Tune Of The Sea)
Hai Yun (Tune Of The Sea)
Ecouter He Hua Song (Ode To The Lotus)
He Hua Song (Ode To The Lotus)
Ecouter Huang He Da He Chang 1. Huang He Chuan Fu Qu (Yellow River Cantata 1.Boatman's Song On The Yellow River)
Huang He Da He Chang 1. Huang He Chuan Fu Qu (Yellow River Cantata 1.Boatman's Song On The Yellow River)
Ecouter Huang He Da He Chang 2. Huang He Song (Yellow River Cantata 2.Ode To The Yellow River)
Huang He Da He Chang 2. Huang He Song (Yellow River Cantata 2.Ode To The Yellow River)
Ecouter Huang He Da He Chang 3. Huang Shui Yao (Yellow River Cantata 3.Yellow Water Ballad)
Huang He Da He Chang 3. Huang Shui Yao (Yellow River Cantata 3.Yellow Water Ballad)
Ecouter Huang He Da He Chang 4. Huang He Bian Dui Chang (Yellow River Cantata 4.Antiphonal Singing Across The Banks Of The River)
Huang He Da He Chang 4. Huang He Bian Dui Chang (Yellow River Cantata 4.Antiphonal Singing Across The Banks Of The River)
Ecouter Huang He Da He Chang 5. Huang He Yuan (Yellow River Cantata 5.Resentment On The Yellow River)
Huang He Da He Chang 5. Huang He Yuan (Yellow River Cantata 5.Resentment On The Yellow River)
Ecouter Huang He Da He Chang 6. Bao Wei Huang He (Yellow River Cantata 6.Safeguard The Yellow River)
Huang He Da He Chang 6. Bao Wei Huang He (Yellow River Cantata 6.Safeguard The Yellow River)
Ecouter Huang He Da He Chang 7. Nu Kong Ba , Huang He (Yellow River Cantata 7.How! Ye)
Huang He Da He Chang 7. Nu Kong Ba , Huang He (Yellow River Cantata 7.How! Ye)
Ecouter Huang Hun (Dusk)
Huang Hun (Dusk)
Ecouter Hun Li He Chang (Wedding Chorus)
Hun Li He Chang (Wedding Chorus)
Ecouter Jiang Nan San Yue (Spring Time ON South Of The Yangtze)
Jiang Nan San Yue (Spring Time ON South Of The Yangtze)
Ecouter Jiu Guo Jun Ge (Song Of The National Salvation Army)
Jiu Guo Jun Ge (Song Of The National Salvation Army)
Ecouter Kai Lu Xian Feng (Pioneers)
Kai Lu Xian Feng (Pioneers)
Ecouter Kang Zhan Ge (Fighting The Enemy)
Kang Zhan Ge (Fighting The Enemy)
Ecouter Ken Chun Ni (Spring Earth)
Ken Chun Ni (Spring Earth)
Ecouter Kong Que Fei Qi Lai Liao (The Peacock Is Flying Up)
Kong Que Fei Qi Lai Liao (The Peacock Is Flying Up)
Ecouter Li Hua Cun (Pear Blossom Village)
Li Hua Cun (Pear Blossom Village)
Ecouter Liang Liang Er Shang Lang Lei (Lianglianger, Come Up)
Liang Liang Er Shang Lang Lei (Lianglianger, Come Up)
Ecouter Lie Ren He Chang (Hunters Chorus)
Lie Ren He Chang (Hunters Chorus)
Ecouter Liu Fang Shi De Hui Jian (Encounter During Exile)
Liu Fang Shi De Hui Jian (Encounter During Exile)
Ecouter Lu Shi Wo Men Kai (the Road Was Built By Us)
Lu Shi Wo Men Kai (the Road Was Built By Us)
Ecouter Ma Tou Gong Ren Ge (Song Of The Dockers)
Ma Tou Gong Ren Ge (Song Of The Dockers)
Ecouter Man Zhou Qiu Tu Jin Xing Qu (March Song Of Prisoners In Manchuria)
Man Zhou Qiu Tu Jin Xing Qu (March Song Of Prisoners In Manchuria)
Ecouter Mei Li Dao (Beautiful Island)
Mei Li Dao (Beautiful Island)
Ecouter Mu Ge (Pastoral Song)
Mu Ge (Pastoral Song)
Ecouter Mu Se Cang Mang (Night Falling)
Mu Se Cang Mang (Night Falling)
Ecouter Mu Yang Ren Zhi Ge (Song Of The Shepherb)
Mu Yang Ren Zhi Ge (Song Of The Shepherb)
Ecouter Ni Kan Zhe Shi Shen Mo Yang De Yun Wu (What Sort Of Cloud And Mist Is This?)
Ni Kan Zhe Shi Shen Mo Yang De Yun Wu (What Sort Of Cloud And Mist Is This?)
Ecouter Qi Zheng Piao Piao (Fluttering Flags)
Qi Zheng Piao Piao (Fluttering Flags)
Ecouter Qian Jin Ge (Marching Forward)
Qian Jin Ge (Marching Forward)
Ecouter Qiao Qiao Di , Qiao Qiao Di (Quitely, Quitely…)
Qiao Qiao Di , Qiao Qiao Di (Quitely, Quitely…)
Ecouter Qing Nian Ji Nu Gong He Chang Yan ("Smoke" Chorus By Youth & Women Workers)
Qing Nian Ji Nu Gong He Chang Yan ("Smoke" Chorus By Youth & Women Workers)
Ecouter Qiu Se Jin (Autumn Tints Emerging)
Qiu Se Jin (Autumn Tints Emerging)
Ecouter Ri Chu (The Sun Rising)
Ri Chu (The Sun Rising)
Ecouter San Shi Li Pu (Sanshilipu)
San Shi Li Pu (Sanshilipu)
Ecouter Shi Bing Zhi Ge (Song Of Rank-and-file Soldiers)
Shi Bing Zhi Ge (Song Of Rank-and-file Soldiers)
Ecouter Ti Luo Er Ren Zhi Ge Mu Yang Nu ("Shepherbess" Song Of Tiluoer People)
Ti Luo Er Ren Zhi Ge Mu Yang Nu ("Shepherbess" Song Of Tiluoer People)
Ecouter Tie Zhen He Chang (Iron Drill Chorus)
Tie Zhen He Chang (Iron Drill Chorus)
Ecouter Wu Su Li Chuan Ge (Boat Song On The Ussuri)
Wu Su Li Chuan Ge (Boat Song On The Ussuri)
Ecouter Xi Bo Lai Nu Li He Chang Zai Zai You Fa La Di He An (Hebrew Slaves Chorus "On The Euphrates River Bank")
Xi Bo Lai Nu Li He Chang Zai Zai You Fa La Di He An (Hebrew Slaves Chorus "On The Euphrates River Bank")
Ecouter Xiao Bai Cai (Small Chinese Cabbage)
Xiao Bai Cai (Small Chinese Cabbage)
Ecouter Xiao Niao (Little Bird)
Xiao Niao (Little Bird)
Ecouter Xing Fu De You Gu (A Happy Deep And Secluded Valley)
Xing Fu De You Gu (A Happy Deep And Secluded Valley)
Ecouter Xuan Ya (Preipice)
Xuan Ya (Preipice)
Ecouter Xun Li Zhe (Tourist)
Xun Li Zhe (Tourist)
Ecouter Yan Zhu Fu Er Jia He (Along The Volga)
Yan Zhu Fu Er Jia He (Along The Volga)
Ecouter Yang Guan San Die (Yangguan Sandie)
Yang Guan San Die (Yangguan Sandie)
Ecouter Ye Ying (Nightingale)
Ye Ying (Nightingale)
Ecouter You Ji Dui Ge (Song of The Guerrillas)
You Ji Dui Ge (Song of The Guerrillas)
Ecouter You Ji Jun (The Guerrillas)
You Ji Jun (The Guerrillas)
Ecouter Yu Ge (Fishermen's Song)
Yu Ge (Fishermen's Song)
Ecouter Yun Fei Tian Bu Dong (Clouds Floating Across The Static Sky)
Yun Fei Tian Bu Dong (Clouds Floating Across The Static Sky)
Ecouter Zai Na Yao Yuan De Di Fang (In The Place Far, Far Away)
Zai Na Yao Yuan De Di Fang (In The Place Far, Far Away)
Ecouter Zai Tai Xing Shan Shang (ON Taihang Mountain)
Zai Tai Xing Shan Shang (ON Taihang Mountain)
Ecouter Zan Mei Xin Zhong Guo (In Praise Of New China)
Zan Mei Xin Zhong Guo (In Praise Of New China)
Ecouter Zhi Si Nan Lie Shi (To The Fallen Martyrs)
Zhi Si Nan Lie Shi (To The Fallen Martyrs)
Ecouter Zhong Guo Ren (Chinese)
Zhong Guo Ren (Chinese)
Ecouter Zhong Sheng He Chang (Bell Sound Chorus)
Zhong Sheng He Chang (Bell Sound Chorus)
Ecouter Zhuo Nong He Chang (Funs Chorus)
Zhuo Nong He Chang (Funs Chorus)
Ecouter Zi Wei Ge (Self-Defense)
Zi Wei Ge (Self-Defense)
Ecouter Zui Hou De Sheng Li Shi Wo Men De (The Final Victory Is Ours)
Zui Hou De Sheng Li Shi Wo Men De (The Final Victory Is Ours)

Vous aimez

... les spectacles du moment !

A ne pas rater

Nos dossiers incontournables !

 • Clips : quand les stars se mettent à nu Clips : quand les stars se mettent à nu
 • Ces tubes que les stars ont refusés ! Ces tubes que les stars ont refusés !

Jeux concours

Jouez et gagnez des lots !

Charts in France

Copyright © 2002-2014 Webedia - Tous droits réservés

 • SACEM
 • SNEP