Mot de passe oublié ? Cliquez-ici

Accueil > Artistes > > Bibel 2000

Albums et singles de Bibel 2000

Les titres les + vus de Bibel 2000

Ecouter 1 Joh 01 Livets ord blev synligt, Vandra i ljuset - original
1 Joh 01 Livets ord blev synligt, Vandra i ljuset - original
Ecouter 1 Joh 02 Det nya budet: kärleken, Älska inte världen, Många antikrister i den sista tiden, Guds barn - original
1 Joh 02 Det nya budet: kärleken, Älska inte världen, Många antikrister i den sista tiden, Guds barn - original
Ecouter 1 Joh 03 Guds barn, Inbördes kärlek - original
1 Joh 03 Guds barn, Inbördes kärlek - original
Ecouter 1 Joh 04 Sanningens ande eller villfarelsens, Kärleken från Gud - original
1 Joh 04 Sanningens ande eller villfarelsens, Kärleken från Gud - original
Ecouter 1 Joh 05 Att hålla Guds hand, Livet finns i Guds son, Förbön för syndare, Sammanfattning - original
1 Joh 05 Att hålla Guds hand, Livet finns i Guds son, Förbön för syndare, Sammanfattning - original
Ecouter 1 Kor 01 Hälsning, Tack till Gud för församlingens fasthet, Motsättningar i församlingen, Världens vishet och - original
1 Kor 01 Hälsning, Tack till Gud för församlingens fasthet, Motsättningar i församlingen, Världens vishet och - original
Ecouter 1 Kor 02 Paulus tidigare förkunnelse i Korinth, Guds vishet förkunnas - original
1 Kor 02 Paulus tidigare förkunnelse i Korinth, Guds vishet förkunnas - original
Ecouter 1 Kor 03 Församlingens tillväxt i enhet - original
1 Kor 03 Församlingens tillväxt i enhet - original
Ecouter 1 Kor 04 Paulus visar församlingen till rätta, Paulus skall resa till Korinth igen - original
1 Kor 04 Paulus visar församlingen till rätta, Paulus skall resa till Korinth igen - original
Ecouter 1 Kor 05 Ett fall av otukt - original
1 Kor 05 Ett fall av otukt - original
Ecouter 1 Kor 06 Processer mellan kristna, Kroppen ett tempel för den heliga anden - original
1 Kor 06 Processer mellan kristna, Kroppen ett tempel för den heliga anden - original
Ecouter 1 Kor 07 Svar på frågor om äktenskap, Yttre levnadsförhållanden, Ogifta om änkor - original
1 Kor 07 Svar på frågor om äktenskap, Yttre levnadsförhållanden, Ogifta om änkor - original
Ecouter 1 Kor 08 Kött från hedniska offer, - original
1 Kor 08 Kött från hedniska offer, - original
Ecouter 1 Kor 09 Paulus avstår från ersättning, Allt för att vinna så många som möjligt - original
1 Kor 09 Paulus avstår från ersättning, Allt för att vinna så många som möjligt - original
Ecouter 1 Kor 10 Varning för avgudadyrkan, Frihet eller hänsyn - original
1 Kor 10 Varning för avgudadyrkan, Frihet eller hänsyn - original
Ecouter 1 Kor 11 Kvinnorna vid de kristna sammankomsterna, Ovärdigt uppträdande vid Herrens måltid - original
1 Kor 11 Kvinnorna vid de kristna sammankomsterna, Ovärdigt uppträdande vid Herrens måltid - original
Ecouter 1 Kor 12 Andens gåvor, Lemmarna i den kropp som är kristus - original
1 Kor 12 Andens gåvor, Lemmarna i den kropp som är kristus - original
Ecouter 1 Kor 13 Vägen framför andra: kärleken - original
1 Kor 13 Vägen framför andra: kärleken - original
Ecouter 1 Kor 14 Profetiskt tal, Ordningen vid de kristna sammankomsterna, - original
1 Kor 14 Profetiskt tal, Ordningen vid de kristna sammankomsterna, - original
Ecouter 1 Kor 15 Nytt liv efter döden genom Kristi uppståndelse, Uppståndelse är förvandling - original
1 Kor 15 Nytt liv efter döden genom Kristi uppståndelse, Uppståndelse är förvandling - original
Ecouter 1 Kor 16 Insamlingen till de kristna i Jerusalem, Paulus resplaner, Timotheos och Apollos besök, Förmaningar - original
1 Kor 16 Insamlingen till de kristna i Jerusalem, Paulus resplaner, Timotheos och Apollos besök, Förmaningar - original
Ecouter 1 Krön 01 Från Adam till Abraham, Från Abraham till Jakob, Edoms kungar - original
1 Krön 01 Från Adam till Abraham, Från Abraham till Jakob, Edoms kungar - original
Ecouter 1 Krön 02 Juda - original
1 Krön 02 Juda - original
Ecouter 1 Krön 03 Davids ätt - original
1 Krön 03 Davids ätt - original
Ecouter 1 Krön 04 Stammarna i söder - original
1 Krön 04 Stammarna i söder - original
Ecouter 1 Krön 05 Stammarna på andra sidan Jordan - original
1 Krön 05 Stammarna på andra sidan Jordan - original
Ecouter 1 Krön 06 Tempelsångarna, De övriga leviterna, Leviternas städer - original
1 Krön 06 Tempelsångarna, De övriga leviterna, Leviternas städer - original
Ecouter 1 Krön 07 Stammarna i norr - original
1 Krön 07 Stammarna i norr - original
Ecouter 1 Krön 08 Benjamin - original
1 Krön 08 Benjamin - original
Ecouter 1 Krön 09 Jerusalems invånare, Sauls härstamning - original
1 Krön 09 Jerusalems invånare, Sauls härstamning - original
Ecouter 1 Krön 10 Sauls härstammning - original
1 Krön 10 Sauls härstammning - original
Ecouter 1 Krön 11 David blir kung och intar Jerusalem, Davids kämpar - original
1 Krön 11 David blir kung och intar Jerusalem, Davids kämpar - original
Ecouter 1 Krön 12 Davids första anhängare - original
1 Krön 12 Davids första anhängare - original
Ecouter 1 Krön 13 David flyttar arken - original
1 Krön 13 David flyttar arken - original
Ecouter 1 Krön 14 Kung David i Jerusalem. Seger över filisteerna - original
1 Krön 14 Kung David i Jerusalem. Seger över filisteerna - original
Ecouter 1 Krön 15 Arken förs till Jerusalem - original
1 Krön 15 Arken förs till Jerusalem - original
Ecouter 1 Krön 16 Arken förs till Jerusalem, Leviternas tjänstgöring - original
1 Krön 16 Arken förs till Jerusalem, Leviternas tjänstgöring - original
Ecouter 1 Krön 17 Guds löften till David, David tackar Herren - original
1 Krön 17 Guds löften till David, David tackar Herren - original
Ecouter 1 Krön 18 Davids segrar och rikets förvaltning - original
1 Krön 18 Davids segrar och rikets förvaltning - original
Ecouter 1 Krön 19 seger över ammoniter och aramer - original
1 Krön 19 seger över ammoniter och aramer - original
Ecouter 1 Krön 20 Nytt krig med ammoniter och filisteer - original
1 Krön 20 Nytt krig med ammoniter och filisteer - original
Ecouter 1 Krön 21 Mönstring och pest, David bygger ett altare på Ornans tröskplats - original
1 Krön 21 Mönstring och pest, David bygger ett altare på Ornans tröskplats - original
Ecouter 1 Krön 22 Förberedelser för tempelbygget - original
1 Krön 22 Förberedelser för tempelbygget - original
Ecouter 1 Krön 23 Leviternas avdelningar - original
1 Krön 23 Leviternas avdelningar - original
Ecouter 1 Krön 24 Prästernas avdelningar, Andra leviter - original
1 Krön 24 Prästernas avdelningar, Andra leviter - original
Ecouter 1 Krön 25 Sångarna - original
1 Krön 25 Sångarna - original
Ecouter 1 Krön 26 Dörrvaktarna. Andra uppgifter för leviterna - original
1 Krön 26 Dörrvaktarna. Andra uppgifter för leviterna - original
Ecouter 1 Krön 27 Rikets militära och civila indelning - original
1 Krön 27 Rikets militära och civila indelning - original
Ecouter 1 Krön 28 David ger anvisningar för tempelbygget - original
1 Krön 28 David ger anvisningar för tempelbygget - original
Ecouter 1 Krön 29 Gåvor till templet, Davids bön - original
1 Krön 29 Gåvor till templet, Davids bön - original
Ecouter 1 Kung 01 Den gamle David och Avishag, Strid om tronföljden, Salomo blir kung, Adonia underkastar sig kung Sal - original
1 Kung 01 Den gamle David och Avishag, Strid om tronföljden, Salomo blir kung, Adonia underkastar sig kung Sal - original
Ecouter 1 Kung 02 Davids sista anvisningar. Hans död, Adonia dödas, Evjatar förvisas, Joav dödas , Shimi dödas - original
1 Kung 02 Davids sista anvisningar. Hans död, Adonia dödas, Evjatar förvisas, Joav dödas , Shimi dödas - original
Ecouter 1 Kung 03 Salomo ber till Herren om vishet, Salomos visa domslut - original
1 Kung 03 Salomo ber till Herren om vishet, Salomos visa domslut - original
Ecouter 1 Kung 04 Salomos förvaltning, Salomos makt och vishet - original
1 Kung 04 Salomos förvaltning, Salomos makt och vishet - original
Ecouter 1 Kung 05 Förberedelser för tempelbygget - original
1 Kung 05 Förberedelser för tempelbygget - original
Ecouter 1 Kung 06 Salomo bygger templet - original
1 Kung 06 Salomo bygger templet - original
Ecouter 1 Kung 07 Salomo bygger sitt palats, Koppararbetena till templet, Salomo gör guldföremålen till templet - original
1 Kung 07 Salomo bygger sitt palats, Koppararbetena till templet, Salomo gör guldföremålen till templet - original
Ecouter 1 Kung 08 Arken förs in i templet, Salomo talar till folket, Salomos bön, Salomo prisar Herren. Invigning och - original
1 Kung 08 Arken förs in i templet, Salomo talar till folket, Salomos bön, Salomo prisar Herren. Invigning och - original
Ecouter 1 Kung 09 Herren visar sig för Salomo en andra gång, Handelsförbindelser. Tvångsarbeten - original
1 Kung 09 Herren visar sig för Salomo en andra gång, Handelsförbindelser. Tvångsarbeten - original
Ecouter 1 Kung 10 Drottningen av Saba besöker Salomo, Salomos rikedom - original
1 Kung 10 Drottningen av Saba besöker Salomo, Salomos rikedom - original
Ecouter 1 Kung 11 salomos synd väcker Herrens vrede, Guds löfte till Jerobeam, Salomos död - original
1 Kung 11 salomos synd väcker Herrens vrede, Guds löfte till Jerobeam, Salomos död - original
Ecouter 1 Kung 12 Motstånd mot kung Rehabeam. Riket delas, Jerobeam kung över Israel. Hans synd - original
1 Kung 12 Motstånd mot kung Rehabeam. Riket delas, Jerobeam kung över Israel. Hans synd - original
Ecouter 1 Kung 13 En gudsman från Juda profeterar mot altaret i Betel, Gudsmannens olydnad och straff - original
1 Kung 13 En gudsman från Juda profeterar mot altaret i Betel, Gudsmannens olydnad och straff - original
Ecouter 1 Kung 14 Jerobeam och profeten Achia, Rehabeams regering i Juda - original
1 Kung 14 Jerobeam och profeten Achia, Rehabeams regering i Juda - original
Ecouter 1 Kung 15 Aviam kung över Juda, Asa kung över Juda, Nadav kung över Israel - original
1 Kung 15 Aviam kung över Juda, Asa kung över Juda, Nadav kung över Israel - original
Ecouter 1 Kung 16 Nadav kung över Isarel, Ela kung över Israel, Simri kung över Israel, Achav kung över Israel - original
1 Kung 16 Nadav kung över Isarel, Ela kung över Israel, Simri kung över Israel, Achav kung över Israel - original
Ecouter 1 Kung 17 Elia och korparna, Elia hos änkan i Sarefat - original
1 Kung 17 Elia och korparna, Elia hos änkan i Sarefat - original
Ecouter 1 Kung 18 Elia och Obadja, Elia och baalsprofeterna på Karmel - original
1 Kung 18 Elia och Obadja, Elia och baalsprofeterna på Karmel - original
Ecouter 1 Kung 19 Elia vid Horeb, Elisha kallas till profet - original
1 Kung 19 Elia vid Horeb, Elisha kallas till profet - original
Ecouter 1 Kung 20 Achav i krig mot arameerna, En profetia mot Achav - original
1 Kung 20 Achav i krig mot arameerna, En profetia mot Achav - original
Ecouter 1 Kung 21 Navots vingård - original
1 Kung 21 Navots vingård - original
Ecouter 1 Kung 22 Profeten i Mika, Jimlas son, Achav stupar, Joshafat kung över Juda, Achasja kung över Israel - original
1 Kung 22 Profeten i Mika, Jimlas son, Achav stupar, Joshafat kung över Juda, Achasja kung över Israel - original
Ecouter 1 Mos 01 Gud skapar världen - original
1 Mos 01 Gud skapar världen - original
Ecouter 1 Mos 02 Människan i Edens trädgård - original
1 Mos 02 Människan i Edens trädgård - original
Ecouter 1 Mos 03 Människans olydnad och straff, Eva och ormen - original
1 Mos 03 Människans olydnad och straff, Eva och ormen - original
Ecouter 1 Mos 04 Kain och Abel, Kains ättlingar, Set - original
1 Mos 04 Kain och Abel, Kains ättlingar, Set - original
Ecouter 1 Mos 05 Adams släkttavla - original
1 Mos 05 Adams släkttavla - original
Ecouter 1 Mos 06 Noa och floden - original
1 Mos 06 Noa och floden - original
Ecouter 1 Mos 07 Noa och floden (2) - original
1 Mos 07 Noa och floden (2) - original
Ecouter 1 Mos 08 Noa och floden (3) - original
1 Mos 08 Noa och floden (3) - original
Ecouter 1 Mos 09 Guds förbund med Noa - original
1 Mos 09 Guds förbund med Noa - original
Ecouter 1 Mos 10 Släkttavlan för Noas söner - original
1 Mos 10 Släkttavlan för Noas söner - original
Ecouter 1 Mos 11 Babels torn och språkförbistringen, Sems släkttavla, Terachs släkt - original
1 Mos 11 Babels torn och språkförbistringen, Sems släkttavla, Terachs släkt - original
Ecouter 1 Mos 12 Herren kallar och välsignar Abram, Abram och Saraj i Egypten - original
1 Mos 12 Herren kallar och välsignar Abram, Abram och Saraj i Egypten - original
Ecouter 1 Mos 13 Abram och Lot skiljs åt, Herrens löfte till Abram - original
1 Mos 13 Abram och Lot skiljs åt, Herrens löfte till Abram - original
Ecouter 1 Mos 14 Abram besegrar fyra kungar, Melkisedek välsignar Abram - original
1 Mos 14 Abram besegrar fyra kungar, Melkisedek välsignar Abram - original
Ecouter 1 Mos 15 Herrens förbund med Abram - original
1 Mos 15 Herrens förbund med Abram - original
Ecouter 1 Mos 16 Hagar och Ismael - original
1 Mos 16 Hagar och Ismael - original
Ecouter 1 Mos 17 Omskärelsen som förbundstecken - original
1 Mos 17 Omskärelsen som förbundstecken - original
Ecouter 1 Mos 18 De tre männen gästar Abraham, Abraham ber för Sodom - original
1 Mos 18 De tre männen gästar Abraham, Abraham ber för Sodom - original
Ecouter 1 Mos 19 Herren förstör Sodom och Gomorra, Lots döttrar - original
1 Mos 19 Herren förstör Sodom och Gomorra, Lots döttrar - original
Ecouter 1 Mos 20 Abraham och Sara i Gerar - original
1 Mos 20 Abraham och Sara i Gerar - original
Ecouter 1 Mos 21 Isaks födelse, Hagar och Ismael drivs bort, Abraham och Avimelek sluter förbund - original
1 Mos 21 Isaks födelse, Hagar och Ismael drivs bort, Abraham och Avimelek sluter förbund - original
Ecouter 1 Mos 22 Gud sätter Abraham på prov - original
1 Mos 22 Gud sätter Abraham på prov - original
Ecouter 1 Mos 23 Saras död. Abraham köper gravplats - original
1 Mos 23 Saras död. Abraham köper gravplats - original
Ecouter 1 Mos 24 Isak får Rebecka till hustru - original
1 Mos 24 Isak får Rebecka till hustru - original
Ecouter 1 Mos 25 Abrahams barn med Ketura. Hans död, Ismaels släkttavla, Esau och Jakob, Esau säljer sin förstfödslor - original
1 Mos 25 Abrahams barn med Ketura. Hans död, Ismaels släkttavla, Esau och Jakob, Esau säljer sin förstfödslor - original
Ecouter 1 Mos 26 Isak och Rebecka i Gerar, Isak och Avimelek sluter förbund - original
1 Mos 26 Isak och Rebecka i Gerar, Isak och Avimelek sluter förbund - original
Ecouter 1 Mos 27 jakob får sin fars välsignelse - original
1 Mos 27 jakob får sin fars välsignelse - original
Ecouter 1 Mos 28 Isak sänder Jakob till Laban, Jakobs dröm i Betel - original
1 Mos 28 Isak sänder Jakob till Laban, Jakobs dröm i Betel - original
Ecouter 1 Mos 29 Jakob kommer till Laban, Lea och Rakel, Jakobs söner - original
1 Mos 29 Jakob kommer till Laban, Lea och Rakel, Jakobs söner - original
Ecouter 1 Mos 30 Jakob överlistar Laban och blir rik - original
1 Mos 30 Jakob överlistar Laban och blir rik - original
Ecouter 1 Mos 31 Jakob lämnar Laban, Laban hinner upp Jakob, Laban och Jakob sluter förbund - original
1 Mos 31 Jakob lämnar Laban, Laban hinner upp Jakob, Laban och Jakob sluter förbund - original
Ecouter 1 Mos 32 Jakob bereder sig att möta Esau, Jakob brottas med en okänd - original
1 Mos 32 Jakob bereder sig att möta Esau, Jakob brottas med en okänd - original
Ecouter 1 Mos 33 Jakob försonas med Esau - original
1 Mos 33 Jakob försonas med Esau - original
Ecouter 1 Mos 34 Dina och Sheken - original
1 Mos 34 Dina och Sheken - original
Ecouter 1 Mos 35 Jakob åter i Betel, Rakels död, Jakobs tolv söner. Isaks död - original
1 Mos 35 Jakob åter i Betel, Rakels död, Jakobs tolv söner. Isaks död - original
Ecouter 1 Mos 36 Släkttavlor för edomeer och horeer - original
1 Mos 36 Släkttavlor för edomeer och horeer - original
Ecouter 1 Mos 37 Josef och hans bröder - original
1 Mos 37 Josef och hans bröder - original
Ecouter 1 Mos 38 Juda och Tamar - original
1 Mos 38 Juda och Tamar - original
Ecouter 1 Mos 39 Josef och Potifar, Josef lyder två hovmäns drömmar - original
1 Mos 39 Josef och Potifar, Josef lyder två hovmäns drömmar - original
Ecouter 1 Mos 40 Josef tyder två hovmäns drömmar - original
1 Mos 40 Josef tyder två hovmäns drömmar - original
Ecouter 1 Mos 41 Josef tyder faraos drömmar, Josef styresman över Egypten - original
1 Mos 41 Josef tyder faraos drömmar, Josef styresman över Egypten - original
Ecouter 1 Mos 42 Josefs bröder kommer till Egypten - original
1 Mos 42 Josefs bröder kommer till Egypten - original
Ecouter 1 Mos 43 Brödernas andra resa till Egypten - original
1 Mos 43 Brödernas andra resa till Egypten - original
Ecouter 1 Mos 44 Josefs bägare i Benjamins säck, Juda vädjar till Josef - original
1 Mos 44 Josefs bägare i Benjamins säck, Juda vädjar till Josef - original
Ecouter 1 Mos 45 Josef ger sig till känna för sina bröder, Bröderna återvänder till sin far - original
1 Mos 45 Josef ger sig till känna för sina bröder, Bröderna återvänder till sin far - original
Ecouter 1 Mos 46 Jakob beger sig till Egypten, Jakobs släkt, Jakob och hans släkt kommer till Egypten - original
1 Mos 46 Jakob beger sig till Egypten, Jakobs släkt, Jakob och hans släkt kommer till Egypten - original
Ecouter 1 Mos 47 Josef gör Egypten till faraos egendom, Jakobs sista önskan - original
1 Mos 47 Josef gör Egypten till faraos egendom, Jakobs sista önskan - original
Ecouter 1 Mos 48 Jakob välsignar Josefs söner - original
1 Mos 48 Jakob välsignar Josefs söner - original
Ecouter 1 Mos 49 Jakobs sista ord sina söner, Jakobs död och begravning - original
1 Mos 49 Jakobs sista ord sina söner, Jakobs död och begravning - original
Ecouter 1 Mos 50 Jakobs död och begravning, Josef lugnar sina bröder, Josefs ålderdom och död - original
1 Mos 50 Jakobs död och begravning, Josef lugnar sina bröder, Josefs ålderdom och död - original
Ecouter 1 Pet 01 Hälsning, Ett levande hopp, Ett heligt liv - original
1 Pet 01 Hälsning, Ett levande hopp, Ett heligt liv - original
Ecouter 1 Pet 02 Ett heligt liv, Det andliga templet, Kristna i världen - original
1 Pet 02 Ett heligt liv, Det andliga templet, Kristna i världen - original
Ecouter 1 Pet 03 Kristna i världen, Lidandet leder till liv - original
1 Pet 03 Kristna i världen, Lidandet leder till liv - original
Ecouter 1 Pet 04 Lidandet leder till liv, De kristnas eldprov - original
1 Pet 04 Lidandet leder till liv, De kristnas eldprov - original
Ecouter 1 Pet 05 Församlingen och dess ledare, Vaksamhet, Slutord - original
1 Pet 05 Församlingen och dess ledare, Vaksamhet, Slutord - original
Ecouter 1 Sam 01 Samuels födelse, Samuel kommer till templet i Shilo - original
1 Sam 01 Samuels födelse, Samuel kommer till templet i Shilo - original
Ecouter 1 Sam 02 Hannas lovsång, Domen över Eli och hans söner - original
1 Sam 02 Hannas lovsång, Domen över Eli och hans söner - original
Ecouter 1 Sam 03 Herren uppenbarar sig för Samuel - original
1 Sam 03 Herren uppenbarar sig för Samuel - original
Ecouter 1 Sam 04 Filisteerna tar Herrens ark - original
1 Sam 04 Filisteerna tar Herrens ark - original
Ecouter 1 Sam 05 Arken hos filisteerna - original
1 Sam 05 Arken hos filisteerna - original
Ecouter 1 Sam 06 Arken åter till Israel - original
1 Sam 06 Arken åter till Israel - original
Ecouter 1 Sam 07 Arken åter till Israel, Samuel domare över Israel - original
1 Sam 07 Arken åter till Israel, Samuel domare över Israel - original
Ecouter 1 Sam 08 Folket begär en kung - original
1 Sam 08 Folket begär en kung - original
Ecouter 1 Sam 09 Samuel möter Saul, Saul blir smord till furste över Israel - original
1 Sam 09 Samuel möter Saul, Saul blir smord till furste över Israel - original
Ecouter 1 Sam 10 Saul blir smord till furste över Israel, Saul väljs till kung - original
1 Sam 10 Saul blir smord till furste över Israel, Saul väljs till kung - original
Ecouter 1 Sam 11 Seger över ammoniterna - original
1 Sam 11 Seger över ammoniterna - original
Ecouter 1 Sam 12 Samuels avskedstal - original
1 Sam 12 Samuels avskedstal - original
Ecouter 1 Sam 13 Sauls egenmäktiga offer - original
1 Sam 13 Sauls egenmäktiga offer - original
Ecouter 1 Sam 14 jonatan besegrar filisteerna, Sauls förbannelse drabbar Jonatan, Krig med grannfolken - original
1 Sam 14 jonatan besegrar filisteerna, Sauls förbannelse drabbar Jonatan, Krig med grannfolken - original
Ecouter 1 Sam 15 Krig med grannfolken - original
1 Sam 15 Krig med grannfolken - original
Ecouter 1 Sam 16 David blir smord till kung, David i tjänst hos Saul - original
1 Sam 16 David blir smord till kung, David i tjänst hos Saul - original
Ecouter 1 Sam 17 David och Goljat - original
1 Sam 17 David och Goljat - original
Ecouter 1 Sam 18 David i onåd hos Saul, David blir Sauls måg - original
1 Sam 18 David i onåd hos Saul, David blir Sauls måg - original
Ecouter 1 Sam 19 David räddas undan Saul, Saul och profeterna i Rama - original
1 Sam 19 David räddas undan Saul, Saul och profeterna i Rama - original
Ecouter 1 Sam 20 Jonatan räddar David - original
1 Sam 20 Jonatan räddar David - original
Ecouter 1 Sam 21 David hos prästen Achimelek och hos kung Akish - original
1 Sam 21 David hos prästen Achimelek och hos kung Akish - original
Ecouter 1 Sam 22 Saul dödar prästerna i Nov - original
1 Sam 22 Saul dödar prästerna i Nov - original
Ecouter 1 Sam 23 David räddar staden Keila, David på flykt undan Saul - original
1 Sam 23 David räddar staden Keila, David på flykt undan Saul - original
Ecouter 1 Sam 24 David skonar Saul i grottan - original
1 Sam 24 David skonar Saul i grottan - original
Ecouter 1 Sam 25 Navals hustru Avigajil kommer till David - original
1 Sam 25 Navals hustru Avigajil kommer till David - original
Ecouter 1 Sam 26 David skonar Saul i lägret - original
1 Sam 26 David skonar Saul i lägret - original
Ecouter 1 Sam 27 David får Silag av kung Akish - original
1 Sam 27 David får Silag av kung Akish - original
Ecouter 1 Sam 28 David får Siklag av kung Akish, Saul hos andeskådaren i En-Dor - original
1 Sam 28 David får Siklag av kung Akish, Saul hos andeskådaren i En-Dor - original
Ecouter 1 Sam 29 Filisteernas befälhavare misstror David - original
1 Sam 29 Filisteernas befälhavare misstror David - original
Ecouter 1 Sam 30 Amalekiternas härjningståg och Davids hämnd - original
1 Sam 30 Amalekiternas härjningståg och Davids hämnd - original
Ecouter 1 Sam 31 Sauls död - original
1 Sam 31 Sauls död - original
Ecouter 1 Thess 01 Hälsning, Tack till Gud för församlingens tro - original
1 Thess 01 Hälsning, Tack till Gud för församlingens tro - original
Ecouter 1 Thess 02 Paulus tidigare vistelse i församlingen, Exemplet från de kristna i Judeen, Väntan på underrättelser - original
1 Thess 02 Paulus tidigare vistelse i församlingen, Exemplet från de kristna i Judeen, Väntan på underrättelser - original
Ecouter 1 Thess 03 väntan på underrättelser, Goda nyheter - original
1 Thess 03 väntan på underrättelser, Goda nyheter - original
Ecouter 1 Thess 04 Varningar och maningar - original
1 Thess 04 Varningar och maningar - original
Ecouter 1 Thess 05 Håll er vakna, Visa kärlek. Släck inte anden, Slutönskan - original
1 Thess 05 Håll er vakna, Visa kärlek. Släck inte anden, Slutönskan - original
Ecouter 1 Tim 01 Hälsning, Den sunda läran, Kristus tog Paulus i sin tjänst, Uppdraget till Timotheos - original
1 Tim 01 Hälsning, Den sunda läran, Kristus tog Paulus i sin tjänst, Uppdraget till Timotheos - original
Ecouter 1 Tim 02 Uppmaning till ett kristet liv - original
1 Tim 02 Uppmaning till ett kristet liv - original
Ecouter 1 Tim 03 Församlingsledaren och hans medhjälpare, Vår religions hemlighet - original
1 Tim 03 Församlingsledaren och hans medhjälpare, Vår religions hemlighet - original
Ecouter 1 Tim 04 Avfall under den återstende tiden, Anvisningar till Timotheos - original
1 Tim 04 Avfall under den återstende tiden, Anvisningar till Timotheos - original
Ecouter 1 Tim 05 Anvisningar till Timotheos, Änkors ställning, Regler för församlingens liv - original
1 Tim 05 Anvisningar till Timotheos, Änkors ställning, Regler för församlingens liv - original
Ecouter 1 Tim 06 Regler för församlingens liv, Uppdraget skall vara obefläckat, En rikedom av goda gärningar, Slutman - original
1 Tim 06 Regler för församlingens liv, Uppdraget skall vara obefläckat, En rikedom av goda gärningar, Slutman - original
Ecouter 2 Joh 01 Hälsning, Kärleksbudet, Förbli i Kristi lära, Sluthälsning - original
2 Joh 01 Hälsning, Kärleksbudet, Förbli i Kristi lära, Sluthälsning - original
Ecouter 2 Kor 01 Hälsning, Tröst i lidanden, Paulus uppskjutna besök - original
2 Kor 01 Hälsning, Tröst i lidanden, Paulus uppskjutna besök - original
Ecouter 2 Kor 02 Paulus uppskjutna besök, Den som vållat sorg skall förlåtas, Paulus i Troas och Makedonien, Framgång - original
2 Kor 02 Paulus uppskjutna besök, Den som vållat sorg skall förlåtas, Paulus i Troas och Makedonien, Framgång - original
Ecouter 2 Kor 03 Framgången bekräftar uppdraget, Det gamla och det nya förbundets härlighet - original
2 Kor 03 Framgången bekräftar uppdraget, Det gamla och det nya förbundets härlighet - original
Ecouter 2 Kor 04 Härligheten blir synlig även i Paulus lidande, Hoppet om en kommande härlighet - original
2 Kor 04 Härligheten blir synlig även i Paulus lidande, Hoppet om en kommande härlighet - original
Ecouter 2 Kor 05 Hoppet om en kommande härlighet, Gud vill försoning - original
2 Kor 05 Hoppet om en kommande härlighet, Gud vill försoning - original
Ecouter 2 Kor 06 Gud vill försoning, Prövningarna visar vem Paulus är, ett nytt förhållande mellan Paulus och korinth - original
2 Kor 06 Gud vill försoning, Prövningarna visar vem Paulus är, ett nytt förhållande mellan Paulus och korinth - original
Ecouter 2 Kor 07 Glädje över korinthiernas ånger - original
2 Kor 07 Glädje över korinthiernas ånger - original
Ecouter 2 Kor 08 Insamlingen till de kristna i Jerusalem, Hur insamlingen har organiserats - original
2 Kor 08 Insamlingen till de kristna i Jerusalem, Hur insamlingen har organiserats - original
Ecouter 2 Kor 09 Gud älskar en glad givare - original
2 Kor 09 Gud älskar en glad givare - original
Ecouter 2 Kor 10 Paulus kan uppträda myndigt, Paulus självmedvetande: han har grundat församlingen - original
2 Kor 10 Paulus kan uppträda myndigt, Paulus självmedvetande: han har grundat församlingen - original
Ecouter 2 Kor 11 Paulus självmedvetande: han har grundat församlingen, Inga anspråk på ersättning, En dåres tal i ege - original
2 Kor 11 Paulus självmedvetande: han har grundat församlingen, Inga anspråk på ersättning, En dåres tal i ege - original
Ecouter 2 Kor 12 I svagheten visar sig Kristi kraft, Paulus är inte underlägsen de andra apostlarna, Varningar och fö - original
2 Kor 12 I svagheten visar sig Kristi kraft, Paulus är inte underlägsen de andra apostlarna, Varningar och fö - original
Ecouter 2 Kor 13 Varningar och förmaningar inför det tredje besöket, Slutönskan - original
2 Kor 13 Varningar och förmaningar inför det tredje besöket, Slutönskan - original
Ecouter 2 Krön 01 Salomo ber till Gud om vishet, Salomos rike - original
2 Krön 01 Salomo ber till Gud om vishet, Salomos rike - original
Ecouter 2 Krön 02 Förberedelser för tempelbygget - original
2 Krön 02 Förberedelser för tempelbygget - original
Ecouter 2 Krön 03 Salomo bygger templet, Koppararbetena till templet - original
2 Krön 03 Salomo bygger templet, Koppararbetena till templet - original
Ecouter 2 Krön 04 Koppararbetena till templet, Salamo gör guldföremålen till templet - original
2 Krön 04 Koppararbetena till templet, Salamo gör guldföremålen till templet - original
Ecouter 2 Krön 05 Arken förs in i templet - original
2 Krön 05 Arken förs in i templet - original
Ecouter 2 Krön 06 Arken förs in i templet, Salomo talar till folket, Salomos bön - original
2 Krön 06 Arken förs in i templet, Salomo talar till folket, Salomos bön - original
Ecouter 2 Krön 07 Eld från himlen. Invigningoch glädjefest, Herren visar sig för Salomo en andra gång - original
2 Krön 07 Eld från himlen. Invigningoch glädjefest, Herren visar sig för Salomo en andra gång - original
Ecouter 2 Krön 08 Salomos fortsatta verksamhet - original
2 Krön 08 Salomos fortsatta verksamhet - original
Ecouter 2 Krön 09 Drottningen av Saba besöker Salomo, Salomos rikedom, Salomos död - original
2 Krön 09 Drottningen av Saba besöker Salomo, Salomos rikedom, Salomos död - original
Ecouter 2 Krön 10 Motstånd mot kungen Rehabeam. Riket delas - original
2 Krön 10 Motstånd mot kungen Rehabeam. Riket delas - original
Ecouter 2 Krön 11 Motstånd mot kung Rebaheam. Riket delas, Rehabeam stärker kungamakten - original
2 Krön 11 Motstånd mot kung Rebaheam. Riket delas, Rehabeam stärker kungamakten - original
Ecouter 2 Krön 12 Shishaks anfall mot Jerusalem - original
2 Krön 12 Shishaks anfall mot Jerusalem - original
Ecouter 2 Krön 13 Avia kung över Juda. Krig med Israel - original
2 Krön 13 Avia kung över Juda. Krig med Israel - original
Ecouter 2 Krön 14 Asa kung över Juda - original
2 Krön 14 Asa kung över Juda - original
Ecouter 2 Krön 15 Asa kung över Juda - original
2 Krön 15 Asa kung över Juda - original
Ecouter 2 Krön 16 Asa kung över Juda - original
2 Krön 16 Asa kung över Juda - original
Ecouter 2 Krön 17 Joshafat kung över Juda - original
2 Krön 17 Joshafat kung över Juda - original
Ecouter 2 Krön 18 Profeten i Mika, Jimlas son, Achav stupar. Joshafat tillrättavisas av Jehu - original
2 Krön 18 Profeten i Mika, Jimlas son, Achav stupar. Joshafat tillrättavisas av Jehu - original
Ecouter 2 Krön 19 Achav stupar. Joshafat tillrättavisas, Joshafat ordnar rättsväsendet - original
2 Krön 19 Achav stupar. Joshafat tillrättavisas, Joshafat ordnar rättsväsendet - original
Ecouter 2 Krön 20 Herren ger Joshafat seger över grannfolk - original
2 Krön 20 Herren ger Joshafat seger över grannfolk - original
Ecouter 2 Krön 21 Herren ger Joshafat seger över grannfolken, Joram kung över Juda - original
2 Krön 21 Herren ger Joshafat seger över grannfolken, Joram kung över Juda - original
Ecouter 2 Krön 22 Achasja kung över Juda, Atalja griper makten i Juda - original
2 Krön 22 Achasja kung över Juda, Atalja griper makten i Juda - original
Ecouter 2 Krön 23 Joash kung över Juda. Ataljas död - original
2 Krön 23 Joash kung över Juda. Ataljas död - original
Ecouter 2 Krön 24 Joash kung över Juda. Ataljas död, Templet restaureras - original
2 Krön 24 Joash kung över Juda. Ataljas död, Templet restaureras - original
Ecouter 2 Krön 25 Amasjakung över Juda. Krig med Edom och Israel - original
2 Krön 25 Amasjakung över Juda. Krig med Edom och Israel - original
Ecouter 2 Krön 26 Ussia kung över Juda - original
2 Krön 26 Ussia kung över Juda - original
Ecouter 2 Krön 27 Jotam kung över Juda - original
2 Krön 27 Jotam kung över Juda - original
Ecouter 2 Krön 28 Achas kung över Juda. De judeiska fångarna skonas. Achas avgudadyrkan - original
2 Krön 28 Achas kung över Juda. De judeiska fångarna skonas. Achas avgudadyrkan - original
Ecouter 2 Krön 29 Hiskia kung över Juda - original
2 Krön 29 Hiskia kung över Juda - original
Ecouter 2 Krön 30 Hiskias påskfirande - original
2 Krön 30 Hiskias påskfirande - original
Ecouter 2 Krön 31 Hiskias påskfirande, Hiskias tempelreform - original
2 Krön 31 Hiskias påskfirande, Hiskias tempelreform - original
Ecouter 2 Krön 32 Assyriens kung sanherib angriper Juda och Jerusalem, Hiskia prövas. Hans framgångar och hans död - original
2 Krön 32 Assyriens kung sanherib angriper Juda och Jerusalem, Hiskia prövas. Hans framgångar och hans död - original
Ecouter 2 Krön 33 Manasse kung över Juda, Amon kung över Juda - original
2 Krön 33 Manasse kung över Juda, Amon kung över Juda - original
Ecouter 2 Krön 34 Josia kung över Juda. Lagboken påträffas, Josia reformerar gudstjänsten. Hans påskfirande - original
2 Krön 34 Josia kung över Juda. Lagboken påträffas, Josia reformerar gudstjänsten. Hans påskfirande - original
Ecouter 2 Krön 35 Josia reformerar gudstjänsten. Hans påskfirande, Josias död - original
2 Krön 35 Josia reformerar gudstjänsten. Hans påskfirande, Josias död - original
Ecouter 2 Krön 36 Josias död, Joachas kung över Juda, Jojakim kung över Juda, Jojakin kung över Juda, Sidkia kung över - original
2 Krön 36 Josias död, Joachas kung över Juda, Jojakim kung över Juda, Jojakin kung över Juda, Sidkia kung över - original
Ecouter 2 Kung 01 Elia förutsäger Achasjas död - original
2 Kung 01 Elia förutsäger Achasjas död - original
Ecouter 2 Kung 02 Elia tas upp till himlen. Elisha hans arvtagare, Elisha gör vattnet i Jeriko friskt, Elisha och pojk - original
2 Kung 02 Elia tas upp till himlen. Elisha hans arvtagare, Elisha gör vattnet i Jeriko friskt, Elisha och pojk - original
Ecouter 2 Kung 03 Joram kung över Israel. Krig med Moab - original
2 Kung 03 Joram kung över Israel. Krig med Moab - original
Ecouter 2 Kung 04 Elisha hjälper en profetänka, Elisha och kvinnan i Shunem - original
2 Kung 04 Elisha hjälper en profetänka, Elisha och kvinnan i Shunem - original
Ecouter 2 Kung 05 Elisha botar Naaman från Aram, Gechasis bedrägeri - original
2 Kung 05 Elisha botar Naaman från Aram, Gechasis bedrägeri - original
Ecouter 2 Kung 06 Undret med yxan, Elisha räddar sig undan arameerna, Arameerna belägrar Samaria - original
2 Kung 06 Undret med yxan, Elisha räddar sig undan arameerna, Arameerna belägrar Samaria - original
Ecouter 2 Kung 07 Elisha förutsäger arameernas flykt - original
2 Kung 07 Elisha förutsäger arameernas flykt - original
Ecouter 2 Kung 08 Elisha hjälper kvinnan från Shunem, Elisa och Hasael i Damaskus, Joram kung över Juda, Achasja kung - original
2 Kung 08 Elisha hjälper kvinnan från Shunem, Elisa och Hasael i Damaskus, Joram kung över Juda, Achasja kung - original
Ecouter 2 Kung 09 Elishas sändebud smörjer Jehu till kung, Jehu drar in i Jisreel. Joram, Achasja och Isebel dödas - original
2 Kung 09 Elishas sändebud smörjer Jehu till kung, Jehu drar in i Jisreel. Joram, Achasja och Isebel dödas - original
Ecouter 2 Kung 10 Jehu gör slut på Achavs ätt och dödar anförvanter till Achasja, Jehu utrotar baalsdyrkan - original
2 Kung 10 Jehu gör slut på Achavs ätt och dödar anförvanter till Achasja, Jehu utrotar baalsdyrkan - original
Ecouter 2 Kung 11 Atalja griper makten i Juda, Joash kung över Juda. Ataljas död - original
2 Kung 11 Atalja griper makten i Juda, Joash kung över Juda. Ataljas död - original
Ecouter 2 Kung 12 Joash kung över Juda. Ataljas död, Templet restaureras - original
2 Kung 12 Joash kung över Juda. Ataljas död, Templet restaureras - original
Ecouter 2 Kung 13 Joachas kung över Israel, Joash kung över Israel. Elisha dör - original
2 Kung 13 Joachas kung över Israel, Joash kung över Israel. Elisha dör - original
Ecouter 2 Kung 14 Amasja kung över Juda. Krig med Edom och Israel, Jerobeam II kung över Israel - original
2 Kung 14 Amasja kung över Juda. Krig med Edom och Israel, Jerobeam II kung över Israel - original
Ecouter 2 Kung 15 Asarja kung över Juda, Israels sista kungar, Jotam kung över Juda - original
2 Kung 15 Asarja kung över Juda, Israels sista kungar, Jotam kung över Juda - original
Ecouter 2 Kung 16 Achas kung över Juda. Han söker hjälp hos assyrierna - original
2 Kung 16 Achas kung över Juda. Han söker hjälp hos assyrierna - original
Ecouter 2 Kung 17 Hosea kung över Israel. Samaria intas och folket förs bort, Främmande folk från Samarien. Deras guds - original
2 Kung 17 Hosea kung över Israel. Samaria intas och folket förs bort, Främmande folk från Samarien. Deras guds - original
Ecouter 2 Kung 18 Hiskia kung över Juda - original
2 Kung 18 Hiskia kung över Juda - original
Ecouter 2 Kung 19 Assyriens kung Sanherib angriper Juda och Jerusalem.Jesaias profetia mot Sanherib, Jerusalem räddas - original
2 Kung 19 Assyriens kung Sanherib angriper Juda och Jerusalem.Jesaias profetia mot Sanherib, Jerusalem räddas - original
Ecouter 2 Kung 20 Hisikias sjukdom, Sändebuden från Babylonien - original
2 Kung 20 Hisikias sjukdom, Sändebuden från Babylonien - original
Ecouter 2 Kung 21 Manasse kung över Juda, Amon kung över Juda - original
2 Kung 21 Manasse kung över Juda, Amon kung över Juda - original
Ecouter 2 Kung 22 Josia kung över Juda. Lagboken påträffas - original
2 Kung 22 Josia kung över Juda. Lagboken påträffas - original
Ecouter 2 Kung 23 Josia reformerar gudstjänsten, Joachas kung över Juda, Jojakim kung över Juda - original
2 Kung 23 Josia reformerar gudstjänsten, Joachas kung över Juda, Jojakim kung över Juda - original
Ecouter 2 Kung 24 Jojakin kung över Juda. Nebukadnessar plundrar Jerusalem, Sidkia kung över Juda. Jerusalem erövras a - original
2 Kung 24 Jojakin kung över Juda. Nebukadnessar plundrar Jerusalem, Sidkia kung över Juda. Jerusalem erövras a - original
Ecouter 2 Kung 25 Sidkia kung över Juda. Jerusalem erövras av Nebukadnessar.Folket förs bort till Babylonien. Templet - original
2 Kung 25 Sidkia kung över Juda. Jerusalem erövras av Nebukadnessar.Folket förs bort till Babylonien. Templet - original
Ecouter 2 Mos 01 Israeliterna förtrycks i Egypten - original
2 Mos 01 Israeliterna förtrycks i Egypten - original
Ecouter 2 Mos 02 Moses födelse, Mose flyr till Midjan - original
2 Mos 02 Moses födelse, Mose flyr till Midjan - original
Ecouter 2 Mos 03 Den brinnande busken - original
2 Mos 03 Den brinnande busken - original
Ecouter 2 Mos 04 Den brinnande busken, Mose återvänder till Egypten - original
2 Mos 04 Den brinnande busken, Mose återvänder till Egypten - original
Ecouter 2 Mos 05 Mose och Aron inför farao. Förtrycket ökar. - original
2 Mos 05 Mose och Aron inför farao. Förtrycket ökar. - original
Ecouter 2 Mos 06 Gud lovar att befria sitt folk, Moses och Arons släkttavla, Gud sänder Mose och Aron till farao - original
2 Mos 06 Gud lovar att befria sitt folk, Moses och Arons släkttavla, Gud sänder Mose och Aron till farao - original
Ecouter 2 Mos 07 - original
2 Mos 07 - original
Ecouter 2 Mos 08 Den andra plågan: grodor, Den tredje plågan: myggor, Den fjärde plågan: flugsvärmar - original
2 Mos 08 Den andra plågan: grodor, Den tredje plågan: myggor, Den fjärde plågan: flugsvärmar - original
Ecouter 2 Mos 09 Den femte plågan: boskapspest, Den sjätte plågan: bölder, Den sjunde plågan: hagel - original
2 Mos 09 Den femte plågan: boskapspest, Den sjätte plågan: bölder, Den sjunde plågan: hagel - original
Ecouter 2 Mos 10 Den åttånde plågan: gräshoppor, Den nionde plågan: mörker - original
2 Mos 10 Den åttånde plågan: gräshoppor, Den nionde plågan: mörker - original
Ecouter 2 Mos 11 Den sista plågan tillkännages - original
2 Mos 11 Den sista plågan tillkännages - original
Ecouter 2 Mos 12 Påsken och det osyrade brödets högtid, Den tionde plågan: egypternas förstfödda dödas. Israeliterna - original
2 Mos 12 Påsken och det osyrade brödets högtid, Den tionde plågan: egypternas förstfödda dödas. Israeliterna - original
Ecouter 2 Mos 13 Allt förstfött helgas åt Herren, Molnpelaren och eldpelaren - original
2 Mos 13 Allt förstfött helgas åt Herren, Molnpelaren och eldpelaren - original
Ecouter 2 Mos 14 Israels räddning och egypternas undergång i Sävhavet - original
2 Mos 14 Israels räddning och egypternas undergång i Sävhavet - original
Ecouter 2 Mos 15 Israels segertåg, Ökenvandringen börjar - original
2 Mos 15 Israels segertåg, Ökenvandringen börjar - original
Ecouter 2 Mos 16 Folket mättas med vaktlar och manna - original
2 Mos 16 Folket mättas med vaktlar och manna - original
Ecouter 2 Mos 17 Vatten ur klippan, Seger över amalekiterna - original
2 Mos 17 Vatten ur klippan, Seger över amalekiterna - original
Ecouter 2 Mos 18 Jetro besöker Mose - original
2 Mos 18 Jetro besöker Mose - original
Ecouter 2 Mos 19 Gudsuppenbarelsen på Sinai - original
2 Mos 19 Gudsuppenbarelsen på Sinai - original
Ecouter 2 Mos 20 De tio budorden - original
2 Mos 20 De tio budorden - original
Ecouter 2 Mos 21 Lagar - original
2 Mos 21 Lagar - original
Ecouter 2 Mos 22 Lagar - original
2 Mos 22 Lagar - original
Ecouter 2 Mos 23 Lagar, Guds maning och löfte inför vandringen mot Kanaan - original
2 Mos 23 Lagar, Guds maning och löfte inför vandringen mot Kanaan - original
Ecouter 2 Mos 24 Förbundet bekräftas - original
2 Mos 24 Förbundet bekräftas - original
Ecouter 2 Mos 25 Insamling till Guds boning, Arken, Bordet för skådebröden, Lampstället - original
2 Mos 25 Insamling till Guds boning, Arken, Bordet för skådebröden, Lampstället - original
Ecouter 2 Mos 26 Guds boning - original
2 Mos 26 Guds boning - original
Ecouter 2 Mos 27 Altaret, Oljan till lamporna - original
2 Mos 27 Altaret, Oljan till lamporna - original
Ecouter 2 Mos 28 Prästdräkten - original
2 Mos 28 Prästdräkten - original
Ecouter 2 Mos 29 Prästinvigningen, Det dagliga offret - original
2 Mos 29 Prästinvigningen, Det dagliga offret - original
Ecouter 2 Mos 30 Rökelsealtaret, Löspenningen, Bronskaret, Smörjelseoljan, Rökelsen - original
2 Mos 30 Rökelsealtaret, Löspenningen, Bronskaret, Smörjelseoljan, Rökelsen - original
Ecouter 2 Mos 31 Hantverkare utväljs, Sabbatsbudet inskärps, Gud ger Mose lagtavlorna - original
2 Mos 31 Hantverkare utväljs, Sabbatsbudet inskärps, Gud ger Mose lagtavlorna - original
Ecouter 2 Mos 32 Guldkalven - original
2 Mos 32 Guldkalven - original
Ecouter 2 Mos 33 Order om uppbrott, Uppenbarelsetältet, Herren lovar att visa sin härlighet - original
2 Mos 33 Order om uppbrott, Uppenbarelsetältet, Herren lovar att visa sin härlighet - original
Ecouter 2 Mos 34 Förbundet sluts på nytt, Strålglansen från Moses ansikte - original
2 Mos 34 Förbundet sluts på nytt, Strålglansen från Moses ansikte - original
Ecouter 2 Mos 35 Sabbatsbudet - original
2 Mos 35 Sabbatsbudet - original
Ecouter 2 Mos 36 Hantverkare kallas och tillverkar boningen - original
2 Mos 36 Hantverkare kallas och tillverkar boningen - original
Ecouter 2 Mos 37 Arken, bordet och lampstället - original
2 Mos 37 Arken, bordet och lampstället - original
Ecouter 2 Mos 38 Brännofferaltaret och bronskaret - original
2 Mos 38 Brännofferaltaret och bronskaret - original
Ecouter 2 Mos 39 Prästdräkterna, Boningen fullbordas och reses - original
2 Mos 39 Prästdräkterna, Boningen fullbordas och reses - original
Ecouter 2 Mos 40 Boningen fullbordas och reses, Herrens härlighet fyller boningen - original
2 Mos 40 Boningen fullbordas och reses, Herrens härlighet fyller boningen - original
Ecouter 2 Pet 01 Hälsning, Maning till ett kristet liv, Förkunnelsen om Kristi ankomst - original
2 Pet 01 Hälsning, Maning till ett kristet liv, Förkunnelsen om Kristi ankomst - original
Ecouter 2 Pet 02 Avfall från den rätta vägen - original
2 Pet 02 Avfall från den rätta vägen - original
Ecouter 2 Pet 03 Herrens dag kommer, Slutförmaningar - original
2 Pet 03 Herrens dag kommer, Slutförmaningar - original
Ecouter 2 Sam 01 David får bud om Sauls död, Davids klagosång över Saul och Jonatan - original
2 Sam 01 David får bud om Sauls död, Davids klagosång över Saul och Jonatan - original
Ecouter 2 Sam 02 David blir kung över Juda, David i krig med Sauls ätt. Hans söner i Hebron - original
2 Sam 02 David blir kung över Juda, David i krig med Sauls ätt. Hans söner i Hebron - original
Ecouter 2 Sam 03 David i krig med Sauls ätt. Hans söner i Hebron, Avner går över till David, Avner dödas, David sörje - original
2 Sam 03 David i krig med Sauls ätt. Hans söner i Hebron, Avner går över till David, Avner dödas, David sörje - original
Ecouter 2 Sam 04 Ish-Boshet dödas - original
2 Sam 04 Ish-Boshet dödas - original
Ecouter 2 Sam 05 David blir kung över hela Israel, David erövrar Jerusalem. Hans söner där, Seger över filisteerna - original
2 Sam 05 David blir kung över hela Israel, David erövrar Jerusalem. Hans söner där, Seger över filisteerna - original
Ecouter 2 Sam 06 Arken förs till Jerusalem - original
2 Sam 06 Arken förs till Jerusalem - original
Ecouter 2 Sam 07 Guds löften till David, David tackar Herren - original
2 Sam 07 Guds löften till David, David tackar Herren - original
Ecouter 2 Sam 08 Davids krig och hans förvaltning - original
2 Sam 08 Davids krig och hans förvaltning - original
Ecouter 2 Sam 09 David och Mefivoset - original
2 Sam 09 David och Mefivoset - original
Ecouter 2 Sam 10 Seger över ammoniter och arameer - original
2 Sam 10 Seger över ammoniter och arameer - original
Ecouter 2 Sam 11 David och Batseba - original
2 Sam 11 David och Batseba - original
Ecouter 2 Sam 12 Profeten Natans strafftal, David och Batsebas son dör. Salomos födelse, Rabba i Ammon Erövras - original
2 Sam 12 Profeten Natans strafftal, David och Batsebas son dör. Salomos födelse, Rabba i Ammon Erövras - original
Ecouter 2 Sam 13 Amnon och Tamar, Absaloms hämnd. Hans landsflykt - original
2 Sam 13 Amnon och Tamar, Absaloms hämnd. Hans landsflykt - original
Ecouter 2 Sam 14 Kvinnan från Tekoa. Absalom får återvända, David tar emot Absalom - original
2 Sam 14 Kvinnan från Tekoa. Absalom får återvända, David tar emot Absalom - original
Ecouter 2 Sam 15 Absaloms uppror, David lämnar Jerusalem, David på flykt - original
2 Sam 15 Absaloms uppror, David lämnar Jerusalem, David på flykt - original
Ecouter 2 Sam 16 David på flykt, Absalom i Jerusalem - original
2 Sam 16 David på flykt, Absalom i Jerusalem - original
Ecouter 2 Sam 17 Absalom förkastar Achitofels råd, David varnas och undkommer Absalom - original
2 Sam 17 Absalom förkastar Achitofels råd, David varnas och undkommer Absalom - original
Ecouter 2 Sam 18 Absalom besegras och dör, David får bud om Absaloms död - original
2 Sam 18 Absalom besegras och dör, David får bud om Absaloms död - original
Ecouter 2 Sam 19 David Sörjer Absalom, david vänder tillbaka till Jerusalem - original
2 Sam 19 David Sörjer Absalom, david vänder tillbaka till Jerusalem - original
Ecouter 2 Sam 20 Shevas uppror. Joav dödar Amasa - original
2 Sam 20 Shevas uppror. Joav dödar Amasa - original
Ecouter 2 Sam 21 Givoniternas hämnd på Sauls släkt. Rispa sörjer sina söner Händelser under krigen mot filisteerna - original
2 Sam 21 Givoniternas hämnd på Sauls släkt. Rispa sörjer sina söner Händelser under krigen mot filisteerna - original
Ecouter 2 Sam 22 En lovsång av David - original
2 Sam 22 En lovsång av David - original
Ecouter 2 Sam 23 Davids sista ord, David kämpar och deras bedrifter - original
2 Sam 23 Davids sista ord, David kämpar och deras bedrifter - original
Ecouter 2 Sam 24 Mönstring och pest, David bygger ett altare på Aravnas trskplats - original
2 Sam 24 Mönstring och pest, David bygger ett altare på Aravnas trskplats - original
Ecouter 2 Thess 01 Hälsning, I väntan på Herrens dag - original
2 Thess 01 Hälsning, I väntan på Herrens dag - original
Ecouter 2 Thess 02 Den Laglöse och Jesu Kristi ankomst, Kallade att vinna Kristi härlighet - original
2 Thess 02 Den Laglöse och Jesu Kristi ankomst, Kallade att vinna Kristi härlighet - original
Ecouter 2 Thess 03 Uppmaning till förbön, Varning för dem som lever utan ordning, Slutönskan - original
2 Thess 03 Uppmaning till förbön, Varning för dem som lever utan ordning, Slutönskan - original
Ecouter 2 Tim 01 Hälsning, Tack till Gud, En sund förkunnelse, Paulus ovänner och vänner - original
2 Tim 01 Hälsning, Tack till Gud, En sund förkunnelse, Paulus ovänner och vänner - original
Ecouter 2 Tim 02 Arbete och lidanden för evangeliet, Att rätt utlägga sannaingens ord - original
2 Tim 02 Arbete och lidanden för evangeliet, Att rätt utlägga sannaingens ord - original
Ecouter 2 Tim 03 Människorna i de sista dagarna, Fortsatt tjänst för Timotheos - original
2 Tim 03 Människorna i de sista dagarna, Fortsatt tjänst för Timotheos - original
Ecouter 2 Tim 04 Fortsatt för tjänst för Timotheos, Personliga anvisningar, Sluthälsning - original
2 Tim 04 Fortsatt för tjänst för Timotheos, Personliga anvisningar, Sluthälsning - original
Ecouter 3 Joh 01 hälsning, Beröm och klander, Sluthälsning - original
3 Joh 01 hälsning, Beröm och klander, Sluthälsning - original
Ecouter 3 Mos 01 Brännoffer - original
3 Mos 01 Brännoffer - original
Ecouter 3 Mos 02 Matoffer - original
3 Mos 02 Matoffer - original
Ecouter 3 Mos 03 Gemenskapsoffer - original
3 Mos 03 Gemenskapsoffer - original
Ecouter 3 Mos 04 Syndoffer - original
3 Mos 04 Syndoffer - original
Ecouter 3 Mos 05 Syndoffer, Skuldoffer - original
3 Mos 05 Syndoffer, Skuldoffer - original
Ecouter 3 Mos 06 Skuldoffer, Offerordningar - original
3 Mos 06 Skuldoffer, Offerordningar - original
Ecouter 3 Mos 07 Offerordningar - original
3 Mos 07 Offerordningar - original
Ecouter 3 Mos 08 Aron och hans söner vigs till präster - original
3 Mos 08 Aron och hans söner vigs till präster - original
Ecouter 3 Mos 09 Arons första offer - original
3 Mos 09 Arons första offer - original
Ecouter 3 Mos 10 Nadav och Avihu. Tillägg till offerlagarna - original
3 Mos 10 Nadav och Avihu. Tillägg till offerlagarna - original
Ecouter 3 Mos 11 Lagen om rena och orena djur - original
3 Mos 11 Lagen om rena och orena djur - original
Ecouter 3 Mos 12 Rening efter barnsbörd - original
3 Mos 12 Rening efter barnsbörd - original
Ecouter 3 Mos 13 Lagen om spetälska, Spetälska på kläder - original
3 Mos 13 Lagen om spetälska, Spetälska på kläder - original
Ecouter 3 Mos 14 Rening efter spetälska, Spetälska på hus - original
3 Mos 14 Rening efter spetälska, Spetälska på hus - original
Ecouter 3 Mos 15 Lagen om orena flytningar - original
3 Mos 15 Lagen om orena flytningar - original
Ecouter 3 Mos 16 Den stora försoningsdagen - original
3 Mos 16 Den stora försoningsdagen - original
Ecouter 3 Mos 17 Bestämmelser om blod - original
3 Mos 17 Bestämmelser om blod - original
Ecouter 3 Mos 18 Lagar om könsumgänge - original
3 Mos 18 Lagar om könsumgänge - original
Ecouter 3 Mos 19 Helighetsregler för israeliterna - original
3 Mos 19 Helighetsregler för israeliterna - original
Ecouter 3 Mos 20 Förbjudna kulter, Straffbestämmelser, särskilt för otukt - original
3 Mos 20 Förbjudna kulter, Straffbestämmelser, särskilt för otukt - original
Ecouter 3 Mos 21 Helighetsregler för prästerna - original
3 Mos 21 Helighetsregler för prästerna - original
Ecouter 3 Mos 22 Prästerna och offren, Offrens beskaffenhet - original
3 Mos 22 Prästerna och offren, Offrens beskaffenhet - original
Ecouter 3 Mos 23 Israels årliga högtider - original
3 Mos 23 Israels årliga högtider - original
Ecouter 3 Mos 24 Lampstället och skådebröden, Hädelse bestraffas - original
3 Mos 24 Lampstället och skådebröden, Hädelse bestraffas - original
Ecouter 3 Mos 25 Sabbatsåret, Friåret, Inlösningsrätt - original
3 Mos 25 Sabbatsåret, Friåret, Inlösningsrätt - original
Ecouter 3 Mos 26 Löften och varningar - original
3 Mos 26 Löften och varningar - original
Ecouter 3 Mos 27 Friköp av gåvor till Herren - original
3 Mos 27 Friköp av gåvor till Herren - original
Ecouter 4 Mos 01 Israeliterna möntras, Lägrets organisation - original
4 Mos 01 Israeliterna möntras, Lägrets organisation - original
Ecouter 4 Mos 02 Lägrets organisation - original
4 Mos 02 Lägrets organisation - original
Ecouter 4 Mos 03 Leviterna mönstras - original
4 Mos 03 Leviterna mönstras - original
Ecouter 4 Mos 04 Leviternas arbetsordning - original
4 Mos 04 Leviternas arbetsordning - original
Ecouter 4 Mos 05 Lägret renas, Lag om skuldersättning, Åtgärder vid misstanke om otrohet - original
4 Mos 05 Lägret renas, Lag om skuldersättning, Åtgärder vid misstanke om otrohet - original
Ecouter 4 Mos 06 Lag om nasirlöften, Herrens välsignelse - original
4 Mos 06 Lag om nasirlöften, Herrens välsignelse - original
Ecouter 4 Mos 07 Stamhövdningarnas gåvor, Herrens rösti uppenbarelsebältet - original
4 Mos 07 Stamhövdningarnas gåvor, Herrens rösti uppenbarelsebältet - original
Ecouter 4 Mos 08 De sju lamporna sätts upp, Leviternas invigning - original
4 Mos 08 De sju lamporna sätts upp, Leviternas invigning - original
Ecouter 4 Mos 09 Regler fölr påskfirandet, Molnet över boningen - original
4 Mos 09 Regler fölr påskfirandet, Molnet över boningen - original
Ecouter 4 Mos 10 Silvertrumpeterna, Uppbrottet från Sinai - original
4 Mos 10 Silvertrumpeterna, Uppbrottet från Sinai - original
Ecouter 4 Mos 11 - original
4 Mos 11 - original
Ecouter 4 Mos 12 Herren försvarar Mose mot Mirjam och Aron - original
4 Mos 12 Herren försvarar Mose mot Mirjam och Aron - original
Ecouter 4 Mos 13 De tolv spanarna - original
4 Mos 13 De tolv spanarna - original
Ecouter 4 Mos 14 Folket revolterar, Moses bön för folket. Herrens svar - original
4 Mos 14 Folket revolterar, Moses bön för folket. Herrens svar - original
Ecouter 4 Mos 15 Matoffer och dryckesoffer, Offret av det första brödet, Offer för ouppsåtliga synder, En sabbatsbryt - original
4 Mos 15 Matoffer och dryckesoffer, Offret av det första brödet, Offer för ouppsåtliga synder, En sabbatsbryt - original
Ecouter 4 Mos 16 Uppror mot Mose och Aron - original
4 Mos 16 Uppror mot Mose och Aron - original
Ecouter 4 Mos 17 Arons stav - original
4 Mos 17 Arons stav - original
Ecouter 4 Mos 18 Prästernas och leviternas ansvar, Prästernas förmåner, Leviternas förmåner och skyldigheter - original
4 Mos 18 Prästernas och leviternas ansvar, Prästernas förmåner, Leviternas förmåner och skyldigheter - original
Ecouter 4 Mos 19 Den röda kon och reningsvattnet - original
4 Mos 19 Den röda kon och reningsvattnet - original
Ecouter 4 Mos 20 Vattnet ur klippan vid Kadesh, Edomeerna spärrar vägen, Arons död - original
4 Mos 20 Vattnet ur klippan vid Kadesh, Edomeerna spärrar vägen, Arons död - original
Ecouter 4 Mos 21 Seger över kanaaneerna vid Horma, Kopparormen, Vandringen runt Moab, Segrar över Sichon och Og - original
4 Mos 21 Seger över kanaaneerna vid Horma, Kopparormen, Vandringen runt Moab, Segrar över Sichon och Og - original
Ecouter 4 Mos 22 Balak skickar efter Bielam, Bileam och åsnan, - original
4 Mos 22 Balak skickar efter Bielam, Bileam och åsnan, - original
Ecouter 4 Mos 23 Bileam välsignar Israel - original
4 Mos 23 Bileam välsignar Israel - original
Ecouter 4 Mos 24 Bileam välsignar Israel - original
4 Mos 24 Bileam välsignar Israel - original
Ecouter 4 Mos 25 Avfall till moabitisk gudsdyrkan - original
4 Mos 25 Avfall till moabitisk gudsdyrkan - original
Ecouter 4 Mos 26 Israeliterna mönstras på nytt - original
4 Mos 26 Israeliterna mönstras på nytt - original
Ecouter 4 Mos 27 Selofchads döttrar och kvinnors arsvrätt, Josua utses till Moses efterträdare - original
4 Mos 27 Selofchads döttrar och kvinnors arsvrätt, Josua utses till Moses efterträdare - original
Ecouter 4 Mos 28 Offer- och högtidskalender - original
4 Mos 28 Offer- och högtidskalender - original
Ecouter 4 Mos 29 Offer- och högtidskalender - original
4 Mos 29 Offer- och högtidskalender - original
Ecouter 4 Mos 30 Lagar om löften - original
4 Mos 30 Lagar om löften - original
Ecouter 4 Mos 31 Krig mot midjaniterna, Fördelning av bytet - original
4 Mos 31 Krig mot midjaniterna, Fördelning av bytet - original
Ecouter 4 Mos 32 Fördelning av landet öster om Jordan - original
4 Mos 32 Fördelning av landet öster om Jordan - original
Ecouter 4 Mos 33 Ökenvandringens etapper, Förmaningar inför Kanaans erövring - original
4 Mos 33 Ökenvandringens etapper, Förmaningar inför Kanaans erövring - original
Ecouter 4 Mos 34 Kanaans gränser - original
4 Mos 34 Kanaans gränser - original
Ecouter 4 Mos 35 Leviternas städer och betesmarker, Asylstäderna - original
4 Mos 35 Leviternas städer och betesmarker, Asylstäderna - original
Ecouter 4 Mos 36 Kvinnliga arvtagares giftermål - original
4 Mos 36 Kvinnliga arvtagares giftermål - original
Ecouter 5 Mos 01 Återblick på ökentiden. Folkets ledare, Vandringen till Kadesh och spaningen i bergen - original
5 Mos 01 Återblick på ökentiden. Folkets ledare, Vandringen till Kadesh och spaningen i bergen - original
Ecouter 5 Mos 02 I Edom och Moab, Segern över kung Sichon - original
5 Mos 02 I Edom och Moab, Segern över kung Sichon - original
Ecouter 5 Mos 03 Segern över kung Og, Landet öster om Jordan fördelas, Herren avvisar Moses bön - original
5 Mos 03 Segern över kung Og, Landet öster om Jordan fördelas, Herren avvisar Moses bön - original
Ecouter 5 Mos 04 Förmaning till lydnad och trohet, Asylstäderna, Gudsuppenbarelsen och de tio budorden - original
5 Mos 04 Förmaning till lydnad och trohet, Asylstäderna, Gudsuppenbarelsen och de tio budorden - original
Ecouter 5 Mos 05 Gudsuppenbarelsen och de tio budorden - original
5 Mos 05 Gudsuppenbarelsen och de tio budorden - original
Ecouter 5 Mos 06 Kärlek till Herren och hans bud - original
5 Mos 06 Kärlek till Herren och hans bud - original
Ecouter 5 Mos 07 Israel och de främmande folken - original
5 Mos 07 Israel och de främmande folken - original
Ecouter 5 Mos 08 Det rika landet - original
5 Mos 08 Det rika landet - original
Ecouter 5 Mos 09 Lita inte på din rättfärdighet, Guldkalven och Moses bön för folket - original
5 Mos 09 Lita inte på din rättfärdighet, Guldkalven och Moses bön för folket - original
Ecouter 5 Mos 10 Guldkalven och Moses bön för folket, Älska herren och håll hans bud - original
5 Mos 10 Guldkalven och Moses bön för folket, Älska herren och håll hans bud - original
Ecouter 5 Mos 11 Älska herren och håll hans bud, Välsignelse och förbannelse - original
5 Mos 11 Älska herren och håll hans bud, Välsignelse och förbannelse - original
Ecouter 5 Mos 12 En enda plats för gudstjänsten, Varning för avgudadyrkan - original
5 Mos 12 En enda plats för gudstjänsten, Varning för avgudadyrkan - original
Ecouter 5 Mos 13 Varning för avgudadyrkan - original
5 Mos 13 Varning för avgudadyrkan - original
Ecouter 5 Mos 14 Förbjudna sorgeriter, Rena och orena djur, Regler för tiondet - original
5 Mos 14 Förbjudna sorgeriter, Rena och orena djur, Regler för tiondet - original
Ecouter 5 Mos 15 Det sjunde året: befrielse för skuldsatta och slavar, Lag om försfödda djur - original
5 Mos 15 Det sjunde året: befrielse för skuldsatta och slavar, Lag om försfödda djur - original
Ecouter 5 Mos 16 De tre stora högtiderna, Regler för domare, Regler för gudstjänstens renhet - original
5 Mos 16 De tre stora högtiderna, Regler för domare, Regler för gudstjänstens renhet - original
Ecouter 5 Mos 17 Regler för gudstjänstens renhet, Den högsta domstolen, Kungalagen - original
5 Mos 17 Regler för gudstjänstens renhet, Den högsta domstolen, Kungalagen - original
Ecouter 5 Mos 18 Prästernas rättigheter, Falska och sanna profeter - original
5 Mos 18 Prästernas rättigheter, Falska och sanna profeter - original
Ecouter 5 Mos 19 Asylstäderna, Lagar om gränsstenar och vittnesmål - original
5 Mos 19 Asylstäderna, Lagar om gränsstenar och vittnesmål - original
Ecouter 5 Mos 20 Krigslagar - original
5 Mos 20 Krigslagar - original
Ecouter 5 Mos 21 Mord med okänd gärningsman, Familje- och straffrätt - original
5 Mos 21 Mord med okänd gärningsman, Familje- och straffrätt - original
Ecouter 5 Mos 22 Olika påbud, Lagar om sexuella förhållanden - original
5 Mos 22 Olika påbud, Lagar om sexuella förhållanden - original
Ecouter 5 Mos 23 Det heliga folkets renhet, Regler om räntor och löner - original
5 Mos 23 Det heliga folkets renhet, Regler om räntor och löner - original
Ecouter 5 Mos 24 Lagar om äktenskap och skilsmässa, Rättvisa och barmhärtighet - original
5 Mos 24 Lagar om äktenskap och skilsmässa, Rättvisa och barmhärtighet - original
Ecouter 5 Mos 25 Rättvisa och barmhärtighet, Svågerplikt, Rättvisa och vedergällning - original
5 Mos 25 Rättvisa och barmhärtighet, Svågerplikt, Rättvisa och vedergällning - original
Ecouter 5 Mos 26 Gudstjänstordning vid första skörden, Bön när fattigtiondet har lämnats, Förbundet mellan Herren och - original
5 Mos 26 Gudstjänstordning vid första skörden, Bön när fattigtiondet har lämnats, Förbundet mellan Herren och - original
Ecouter 5 Mos 27 Stenarna och altaret på Evalberget, Förbannelse över lagbrytare - original
5 Mos 27 Stenarna och altaret på Evalberget, Förbannelse över lagbrytare - original
Ecouter 5 Mos 28 Välsignelser och förbannelser - original
5 Mos 28 Välsignelser och förbannelser - original
Ecouter 5 Mos 29 Varningar för förbundsbrott - original
5 Mos 29 Varningar för förbundsbrott - original
Ecouter 5 Mos 30 Den kommande omvändelsen, Valet mellan liv och död - original
5 Mos 30 Den kommande omvändelsen, Valet mellan liv och död - original
Ecouter 5 Mos 31 Mose förbereder sin bortgång, Herren ger Mose sången om Israel, Slutliga anvisningar till leviterna, - original
5 Mos 31 Mose förbereder sin bortgång, Herren ger Mose sången om Israel, Slutliga anvisningar till leviterna, - original
Ecouter 5 Mos 32 Moses sång, Slutord från Mose till folket och från Herren till Mose - original
5 Mos 32 Moses sång, Slutord från Mose till folket och från Herren till Mose - original
Ecouter 5 Mos 33 Moses välsignelse - original
5 Mos 33 Moses välsignelse - original
Ecouter 5 Mos 34 Moses död - original
5 Mos 34 Moses död - original
Ecouter Amos 01 Dom över Israels grannar och över Israel - original
Amos 01 Dom över Israels grannar och över Israel - original
Ecouter Amos 02 Dom över Israels grannar och över Israel - original
Amos 02 Dom över Israels grannar och över Israel - original
Ecouter Amos 03 Utkorelse och ansvar. Dom över Samaria - original
Amos 03 Utkorelse och ansvar. Dom över Samaria - original
Ecouter Amos 04 Dom över Samaria, Falsk gudstjänst och förhärdelse - original
Amos 04 Dom över Samaria, Falsk gudstjänst och förhärdelse - original
Ecouter Amos 05 Sorgesång och strafftal - original
Amos 05 Sorgesång och strafftal - original
Ecouter Amos 06 Dom över lyxlivet - original
Amos 06 Dom över lyxlivet - original
Ecouter Amos 07 Tre syner - original
Amos 07 Tre syner - original
Ecouter Amos 08 En fjärde syn, Dom över utsugare - original
Amos 08 En fjärde syn, Dom över utsugare - original
Ecouter Amos 09 Herren behärskar jorden. Dom och sållning. Israels återupprättelse - original
Amos 09 Herren behärskar jorden. Dom och sållning. Israels återupprättelse - original
Ecouter Apg 01 Jesu sista befallningar och hans himmelfärd, En efterträdare åt Judas utses - original
Apg 01 Jesu sista befallningar och hans himmelfärd, En efterträdare åt Judas utses - original
Ecouter Apg 02 Den heliga anden, Petrus tal på pingstdagen, De troendes gemenskap - original
Apg 02 Den heliga anden, Petrus tal på pingstdagen, De troendes gemenskap - original
Ecouter Apg 03 Den lame vid Sköna porten, Petrus tal i Salomos pelarhall - original
Apg 03 Den lame vid Sköna porten, Petrus tal i Salomos pelarhall - original
Ecouter Apg 04 Petrus och Johannes inför rådet, Bön om helig ande, Egendomsgemenskap - original
Apg 04 Petrus och Johannes inför rådet, Bön om helig ande, Egendomsgemenskap - original
Ecouter Apg 05 Ananias och Sapfeira, Tecken och under bland folket, Rådet ingriper möt apostlarna - original
Apg 05 Ananias och Sapfeira, Tecken och under bland folket, Rådet ingriper möt apostlarna - original
Ecouter Apg 06 Sju medhjälpare utses, Stefanos arresteras - original
Apg 06 Sju medhjälpare utses, Stefanos arresteras - original
Ecouter Apg 07 Stefanos tal, Stefano stenas - original
Apg 07 Stefanos tal, Stefano stenas - original
Ecouter Apg 08 Saul förföljer de kristna, Filippos förkunnar i Samarien, Filippos och den etiopiske hovmannen - original
Apg 08 Saul förföljer de kristna, Filippos förkunnar i Samarien, Filippos och den etiopiske hovmannen - original
Ecouter Apg 09 saul på vägen till Damaskus, Ananias. Saul i Damaskus, Saul i Jerusalem, Petrus i Lydda och Joppe - original
Apg 09 saul på vägen till Damaskus, Ananias. Saul i Damaskus, Saul i Jerusalem, Petrus i Lydda och Joppe - original
Ecouter Apg 10 Petrus och cornelius, Petrus tal om hedningarna - original
Apg 10 Petrus och cornelius, Petrus tal om hedningarna - original
Ecouter Apg 11 Petrus redogörelse för hedningarnas omvändelse, Barnabas och Saul i Antiochia - original
Apg 11 Petrus redogörelse för hedningarnas omvändelse, Barnabas och Saul i Antiochia - original
Ecouter Apg 12 Petrus arresteras och blir räddad, Herodes död, Barnabas och Saul sänds ut från Antiochia - original
Apg 12 Petrus arresteras och blir räddad, Herodes död, Barnabas och Saul sänds ut från Antiochia - original
Ecouter Apg 13 Barnabas och Saul sänds ut från Antiochia, På Cypern. Saul blir Paulus, Paulus tal i Antiochia i Pis - original
Apg 13 Barnabas och Saul sänds ut från Antiochia, På Cypern. Saul blir Paulus, Paulus tal i Antiochia i Pis - original
Ecouter Apg 14 Förkunnelse oc förföljelse i Ikonion, Lystra och Derbe, Tillbaka till Antiochia i Syrien - original
Apg 14 Förkunnelse oc förföljelse i Ikonion, Lystra och Derbe, Tillbaka till Antiochia i Syrien - original
Ecouter Apg 15 Möte med apostlarna i Jerusalem. Frågan om hedningarna, Brevet från församlingen i Jeusalem, Paulus - original
Apg 15 Möte med apostlarna i Jerusalem. Frågan om hedningarna, Brevet från församlingen i Jeusalem, Paulus - original
Ecouter Apg 16 Paulus med Silas och Timotheos, Till Filippi i Makedonien, Paulus och Silas fängslas och befrias - original
Apg 16 Paulus med Silas och Timotheos, Till Filippi i Makedonien, Paulus och Silas fängslas och befrias - original
Ecouter Apg 17 I Thessalonike och Beroia, Paulus i Athen, Paulus tal inför aeropagen - original
Apg 17 I Thessalonike och Beroia, Paulus i Athen, Paulus tal inför aeropagen - original
Ecouter Apg 18 Paulus vistelse i Korinth, Nya resor. Jerusalem. Antiochia, Apollos i Efesos och i Achia - original
Apg 18 Paulus vistelse i Korinth, Nya resor. Jerusalem. Antiochia, Apollos i Efesos och i Achia - original
Ecouter Apg 19 Paulus vistelse i Efesos, Upplopp i Efesos - original
Apg 19 Paulus vistelse i Efesos, Upplopp i Efesos - original
Ecouter Apg 20 Ny resa till Makedonien och Grekland. I Troas - original
Apg 20 Ny resa till Makedonien och Grekland. I Troas - original
Ecouter Apg 21 Resa till Jerusalem, Jakobs och de äldstes råd till Paulus, Paulus arresteras, Paulus försvarstal in - original
Apg 21 Resa till Jerusalem, Jakobs och de äldstes råd till Paulus, Paulus arresteras, Paulus försvarstal in - original
Ecouter Apg 22 Paulus försvarstal inför folket, Paulus hos kommendanten - original
Apg 22 Paulus försvarstal inför folket, Paulus hos kommendanten - original
Ecouter Apg 23 Paulus inför rådet, En sammansvärjning mot Paulus, Paulus förs till ståthållaren i Caesarea - original
Apg 23 Paulus inför rådet, En sammansvärjning mot Paulus, Paulus förs till ståthållaren i Caesarea - original
Ecouter Apg 24 Anklagelsen mot Paulus, Paulus försvarstal inför ståthållaren Fenix, Paulus i tvåårigt häkte - original
Apg 24 Anklagelsen mot Paulus, Paulus försvarstal inför ståthållaren Fenix, Paulus i tvåårigt häkte - original
Ecouter Apg 25 Paulus inför ståthållaren Festus, Festus lägger fram fallet Paulus för kung Agrippa - original
Apg 25 Paulus inför ståthållaren Festus, Festus lägger fram fallet Paulus för kung Agrippa - original
Ecouter Apg 26 Paulus försvarstal inför kung Agrippa - original
Apg 26 Paulus försvarstal inför kung Agrippa - original
Ecouter Apg 27 Resan över Medelhavet, Storm utanför Kreta, Strandring på Malta - original
Apg 27 Resan över Medelhavet, Storm utanför Kreta, Strandring på Malta - original
Ecouter Apg 28 Strandring på Malta, Till Rom, Tal till judarna i Rom, Paulus vistelse i Rom - original
Apg 28 Strandring på Malta, Till Rom, Tal till judarna i Rom, Paulus vistelse i Rom - original
Ecouter Dan 01 Daniel vid Nebukadnessars hov - original
Dan 01 Daniel vid Nebukadnessars hov - original
Ecouter Dan 02 Nebukadnessars dröm om den stora statyn - original
Dan 02 Nebukadnessars dröm om den stora statyn - original
Ecouter Dan 03 Daniels tre vänner i den brinnande ugnen, Nebukadnessars dröm om världsträdet - original
Dan 03 Daniels tre vänner i den brinnande ugnen, Nebukadnessars dröm om världsträdet - original
Ecouter Dan 04 Nebukadnessars dröm om världsträdet - original
Dan 04 Nebukadnessars dröm om världsträdet - original
Ecouter Dan 05 Belshassars gästabud och den gåtfulla skriften - original
Dan 05 Belshassars gästabud och den gåtfulla skriften - original
Ecouter Dan 06 Daniel i lejongropen - original
Dan 06 Daniel i lejongropen - original
Ecouter Dan 07 Daniels första syn: de fyra djuren och människan - original
Dan 07 Daniels första syn: de fyra djuren och människan - original
Ecouter Dan 08 Daniels andra syn: baggen och bocken - original
Dan 08 Daniels andra syn: baggen och bocken - original
Ecouter Dan 09 De sjuttio årsveckorna - original
Dan 09 De sjuttio årsveckorna - original
Ecouter Dan 10 Daniels avslutande syn - original
Dan 10 Daniels avslutande syn - original
Ecouter Dan 11 Daniels avslutande syn - original
Dan 11 Daniels avslutande syn - original
Ecouter Dan 12 Daniels avslutande syn - original
Dan 12 Daniels avslutande syn - original
Ecouter Dom 01 Judas och Simons erövringar, Josefstammarnas erövringar och motgångar, De övriga stammarnas bosättni - original
Dom 01 Judas och Simons erövringar, Josefstammarnas erövringar och motgångar, De övriga stammarnas bosättni - original
Ecouter Dom 02 Herrens ängel i Bokim, Josuas död, Herren insätter domare - original
Dom 02 Herrens ängel i Bokim, Josuas död, Herren insätter domare - original
Ecouter Dom 03 Herren insätter domare, Ehud dödar Eglon och slår mobiterna - original
Dom 03 Herren insätter domare, Ehud dödar Eglon och slår mobiterna - original
Ecouter Dom 04 Debora och Barak, Joel dödar Sisera - original
Dom 04 Debora och Barak, Joel dödar Sisera - original
Ecouter Dom 05 Deborasången - original
Dom 05 Deborasången - original
Ecouter Dom 06 Midjamiterna angriper Israel, Gideon kallas till domare, Herrens altare i Ofra,Guds tecken till Gide - original
Dom 06 Midjamiterna angriper Israel, Gideon kallas till domare, Herrens altare i Ofra,Guds tecken till Gide - original
Ecouter Dom 07 Gidéons seger över midjaniterna, Gideon och efraimiterna - original
Dom 07 Gidéons seger över midjaniterna, Gideon och efraimiterna - original
Ecouter Dom 08 Gideon och efraimiterna, Gideons fälttåg på andra sidan Jordan, Efoden i Ofra - original
Dom 08 Gideon och efraimiterna, Gideons fälttåg på andra sidan Jordan, Efoden i Ofra - original
Ecouter Dom 09 Avimelek blir kung i Shekem, Fabeln om trädens konung, Avimeleks krig mot Shekem - original
Dom 09 Avimelek blir kung i Shekem, Fabeln om trädens konung, Avimeleks krig mot Shekem - original
Ecouter Dom 10 Tola och Jair, Ammoniterna anfaller Israel - original
Dom 10 Tola och Jair, Ammoniterna anfaller Israel - original
Ecouter Dom 11 Jefta, Förhandlingar med ammoniterna, Jefta och hans dotter - original
Dom 11 Jefta, Förhandlingar med ammoniterna, Jefta och hans dotter - original
Ecouter Dom 12 Jefta och efraimiterna - original
Dom 12 Jefta och efraimiterna - original
Ecouter Dom 13 Simsons födelse - original
Dom 13 Simsons födelse - original
Ecouter Dom 14 Simsons bröllop, - original
Dom 14 Simsons bröllop, - original
Ecouter Dom 15 Simsons hämnd på filisteerna, Simson och åsnekäken - original
Dom 15 Simsons hämnd på filisteerna, Simson och åsnekäken - original
Ecouter Dom 16 Simson i Gaza, Simsons hämnd och hans död - original
Dom 16 Simson i Gaza, Simsons hämnd och hans död - original
Ecouter Dom 17 Mikas gudabild och daniterna - original
Dom 17 Mikas gudabild och daniterna - original
Ecouter Dom 18 Mikas gudabild och daniterna - original
Dom 18 Mikas gudabild och daniterna - original
Ecouter Dom 19 Våldtäkten i Giva i Benjamin - original
Dom 19 Våldtäkten i Giva i Benjamin - original
Ecouter Dom 20 Kriget mot Benjamin - original
Dom 20 Kriget mot Benjamin - original
Ecouter Dom 21 Benjamins stam återupprättas - original
Dom 21 Benjamins stam återupprättas - original
Ecouter Ef 01 Hälsning, Inledande lovprisning, Tack till Gud och förbön - original
Ef 01 Hälsning, Inledande lovprisning, Tack till Gud och förbön - original
Ecouter Ef 02 Levande genom Kristus, Skiljemuren mellan judar och hedningar har rivits - original
Ef 02 Levande genom Kristus, Skiljemuren mellan judar och hedningar har rivits - original
Ecouter Ef 03 Guds plan: evangeliet till hedningarna, Förbön för församlingen - original
Ef 03 Guds plan: evangeliet till hedningarna, Förbön för församlingen - original
Ecouter Ef 04 Den andliga enheten, Kristi kropp byggs upp, Den gamla och den nya människan, Föreskrifter för det n - original
Ef 04 Den andliga enheten, Kristi kropp byggs upp, Den gamla och den nya människan, Föreskrifter för det n - original
Ecouter Ef 05 Föreskrifter för det nya livet, Ljusets barn, Den kristna familjen - original
Ef 05 Föreskrifter för det nya livet, Ljusets barn, Den kristna familjen - original
Ecouter Ef 06 Den kristna familjen, Guds rustning, Slutönskan - original
Ef 06 Den kristna familjen, Guds rustning, Slutönskan - original
Ecouter Esr 01 Kyros låter judarna återvända hem - original
Esr 01 Kyros låter judarna återvända hem - original
Ecouter Esr 02 Förteckning över dem som återvände från fångenskapen - original
Esr 02 Förteckning över dem som återvände från fångenskapen - original
Ecouter Esr 03 Offrandet börjar på nytt, Grunden läggs till det nya templet - original
Esr 03 Offrandet börjar på nytt, Grunden läggs till det nya templet - original
Ecouter Esr 04 Tempelbygget hindras, Judarna anklagas hos Artaxerxes - original
Esr 04 Tempelbygget hindras, Judarna anklagas hos Artaxerxes - original
Ecouter Esr 05 Arbetet på templet börjas på nytt - original
Esr 05 Arbetet på templet börjas på nytt - original
Ecouter Esr 06 Kyros befallning upptäcks, Dareios svar, Templet invigs - original
Esr 06 Kyros befallning upptäcks, Dareios svar, Templet invigs - original
Ecouter Esr 07 Esra kommer till Jerusalem, Brev från kung Artaxerxes till Esra, Esra berättar om uppbrottet - original
Esr 07 Esra kommer till Jerusalem, Brev från kung Artaxerxes till Esra, Esra berättar om uppbrottet - original
Ecouter Esr 08 Esra berättar om uppbrottet. Förberedelser för resan till Jerusalem, Resan till Jerusalem - original
Esr 08 Esra berättar om uppbrottet. Förberedelser för resan till Jerusalem, Resan till Jerusalem - original
Ecouter Esr 09 Förbud mot blandäktenskap, Esras botbön - original
Esr 09 Förbud mot blandäktenskap, Esras botbön - original
Ecouter Esr 10 Blandäktenskapen upplöses, Förteckning över de skyldiga - original
Esr 10 Blandäktenskapen upplöses, Förteckning över de skyldiga - original
Ecouter Est 01 Kung Xerxes bestraffar drottning Vashti - original
Est 01 Kung Xerxes bestraffar drottning Vashti - original
Ecouter Est 02 Ester blir kung Xerxes gemål - original
Est 02 Ester blir kung Xerxes gemål - original
Ecouter Est 03 Haman planerar att utrota judarna - original
Est 03 Haman planerar att utrota judarna - original
Ecouter Est 04 Mordokaj ber Ester vädja till kungen - original
Est 04 Mordokaj ber Ester vädja till kungen - original
Ecouter Est 05 Mordokaj ber Ester vädja till kungen, Hamans fall och Mordokajs upphöjelse - original
Est 05 Mordokaj ber Ester vädja till kungen, Hamans fall och Mordokajs upphöjelse - original
Ecouter Est 06 Hamans fall och Mordokajs upphöjelse - original
Est 06 Hamans fall och Mordokajs upphöjelse - original
Ecouter Est 07 Hamans fall och Mordokajs upphöjelse - original
Est 07 Hamans fall och Mordokajs upphöjelse - original
Ecouter Est 08 Hamans fall och Mordokajs upphöjelse, Judarnas hämnd på sina fiender - original
Est 08 Hamans fall och Mordokajs upphöjelse, Judarnas hämnd på sina fiender - original
Ecouter Est 09 Judarnas hämnd på sina fiender, Purimfesten instiftas - original
Est 09 Judarnas hämnd på sina fiender, Purimfesten instiftas - original
Ecouter Est 10 Kung Xerxes och Mordokaj - original
Est 10 Kung Xerxes och Mordokaj - original
Ecouter Fil 01 Hälsning, Tack till Gud och förbön, Fånge för Kristi skull, Martyrdöd eller fortsatt verksamhet, Lev - original
Fil 01 Hälsning, Tack till Gud och förbön, Fånge för Kristi skull, Martyrdöd eller fortsatt verksamhet, Lev - original
Ecouter Fil 02 Lev med Kristus som förebild, Arbeta på er frälsning, Timotheos och Epafroditos skickas till Filippi - original
Fil 02 Lev med Kristus som förebild, Arbeta på er frälsning, Timotheos och Epafroditos skickas till Filippi - original
Ecouter Fil 03 Timotheos och Epafroditos skickas till Filippi, Inte omskärelse, utan tro på Jesus, Paulus som föred - original
Fil 03 Timotheos och Epafroditos skickas till Filippi, Inte omskärelse, utan tro på Jesus, Paulus som föred - original
Ecouter Fil 04 Enighet, glädje och allt som kallas dygd, Filippernas omtanke, Hälsningar och slutönskan - original
Fil 04 Enighet, glädje och allt som kallas dygd, Filippernas omtanke, Hälsningar och slutönskan - original
Ecouter Filem 01 Hälsning, Tack till Gud, Vädjan om slaven Onesimos, Meddelanden och slutönskan - original
Filem 01 Hälsning, Tack till Gud, Vädjan om slaven Onesimos, Meddelanden och slutönskan - original
Ecouter Gal 01 Hälsning, Ett annat evangelium, Paulus evangelium - original
Gal 01 Hälsning, Ett annat evangelium, Paulus evangelium - original
Ecouter Gal 02 Möte med apostlarna i Jerusalem, Paulus och Petrus i Antiochia, Rättfärdighet genom tron - original
Gal 02 Möte med apostlarna i Jerusalem, Paulus och Petrus i Antiochia, Rättfärdighet genom tron - original
Ecouter Gal 03 Inte lag, utan tro, Löftet står över lagen, Lagens uppgift, Inte längre slavar, utan söner - original
Gal 03 Inte lag, utan tro, Löftet står över lagen, Lagens uppgift, Inte längre slavar, utan söner - original
Ecouter Gal 04 Inte längre slavar, utan söner, Ingen väg tillbaka, Vädjan till galaterna, Två förbund: lagens och l - original
Gal 04 Inte längre slavar, utan söner, Ingen väg tillbaka, Vädjan till galaterna, Två förbund: lagens och l - original
Ecouter Gal 05 Två förbund: lagens och löftets, Rättfärdighet utan omskärelse, Låt er ande leda er - original
Gal 05 Två förbund: lagens och löftets, Rättfärdighet utan omskärelse, Låt er ande leda er - original
Ecouter Gal 06 Vad man sår, det får man skörda, Sammanfattning. Slutönskan - original
Gal 06 Vad man sår, det får man skörda, Sammanfattning. Slutönskan - original
Ecouter Hab 01 Profetens klagan, Kaldeerna, Guds redskap, Vädjan till Herren - original
Hab 01 Profetens klagan, Kaldeerna, Guds redskap, Vädjan till Herren - original
Ecouter Hab 02 Vädjan till Herren, Herrens svar - original
Hab 02 Vädjan till Herren, Herrens svar - original
Ecouter Hab 03 Profetens bön - original
Hab 03 Profetens bön - original
Ecouter Hagg 01 Templet ska byggas upp - original
Hagg 01 Templet ska byggas upp - original
Ecouter Hagg 02 Det nya templet, Tempelbygget ger välsignelse, Löfe till Serubbabel - original
Hagg 02 Det nya templet, Tempelbygget ger välsignelse, Löfe till Serubbabel - original
Ecouter Heb 01 Guds ord vid tidens slut - original
Heb 01 Guds ord vid tidens slut - original
Ecouter Heb 02 Ge akt på budskapet om frälsning, Sonen och människorna - original
Heb 02 Ge akt på budskapet om frälsning, Sonen och människorna - original
Ecouter Heb 03 Jesus och Mose, Varning för olydnad - original
Heb 03 Jesus och Mose, Varning för olydnad - original
Ecouter Heb 04 Varning för olydnad, Jesus som överstepräst - original
Heb 04 Varning för olydnad, Jesus som överstepräst - original
Ecouter Heb 05 Jesus som överstepräst, Ett avfall är utan återvändo - original
Heb 05 Jesus som överstepräst, Ett avfall är utan återvändo - original
Ecouter Heb 06 Ett avfall är utan återvändo, Guds löfte och Guds ed - original
Heb 06 Ett avfall är utan återvändo, Guds löfte och Guds ed - original
Ecouter Heb 07 En överstepräst som Melkisedek - original
Heb 07 En överstepräst som Melkisedek - original
Ecouter Heb 08 Överstepräst i ett nytt förbund - original
Heb 08 Överstepräst i ett nytt förbund - original
Ecouter Heb 09 Tjänsten i den jordiska helgedomen, Tjänsten i den himmelska helgedomen - original
Heb 09 Tjänsten i den jordiska helgedomen, Tjänsten i den himmelska helgedomen - original
Ecouter Heb 10 Fullkomlig rening, Varning och tröst - original
Heb 10 Fullkomlig rening, Varning och tröst - original
Ecouter Heb 11 Exempel på tro - original
Heb 11 Exempel på tro - original
Ecouter Heb 12 Maning till uthållighet, Förmaningar - original
Heb 12 Maning till uthållighet, Förmaningar - original
Ecouter Heb 13 Offer efter Guds vilja, Slutord - original
Heb 13 Offer efter Guds vilja, Slutord - original
Ecouter Hes 01 Tid och plats för Hesekiels syn, Hesekiels syn: de fyra varelserna och Herrens härlighet - original
Hes 01 Tid och plats för Hesekiels syn, Hesekiels syn: de fyra varelserna och Herrens härlighet - original
Ecouter Hes 02 Hesekiel kallas till profet. Bokrullen - original
Hes 02 Hesekiel kallas till profet. Bokrullen - original
Ecouter Hes 03 Bokrullen, Hesekiels uppdrag som väktare, Profeten skall fängslas och bli stum. - original
Hes 03 Bokrullen, Hesekiels uppdrag som väktare, Profeten skall fängslas och bli stum. - original
Ecouter Hes 04 Förutsägelse om Jerusalems belägring - original
Hes 04 Förutsägelse om Jerusalems belägring - original
Ecouter Hes 05 Profetens rakning: en bild av folkets förintelse - original
Hes 05 Profetens rakning: en bild av folkets förintelse - original
Ecouter Hes 06 Profetia mot Israels offerplatser - original
Hes 06 Profetia mot Israels offerplatser - original
Ecouter Hes 07 Straff och dom förutsägs - original
Hes 07 Straff och dom förutsägs - original
Ecouter Hes 08 Hesiekel förs till Jerusalem i en syn, Avgudadyrkan vid templet - original
Hes 08 Hesiekel förs till Jerusalem i en syn, Avgudadyrkan vid templet - original
Ecouter Hes 09 Mannen med skrivdon och de sex dråparna - original
Hes 09 Mannen med skrivdon och de sex dråparna - original
Ecouter Hes 10 Keruberna, Herrens härlighet lämnar templet - original
Hes 10 Keruberna, Herrens härlighet lämnar templet - original
Ecouter Hes 11 Dom över Jerusalems ledare, Trösteord till de bortförda, Herrens härlighet lämnar Jerusalem - original
Hes 11 Dom över Jerusalems ledare, Trösteord till de bortförda, Herrens härlighet lämnar Jerusalem - original
Ecouter Hes 12 Förutsägelse om deportation, Synerna ska bli verklighet - original
Hes 12 Förutsägelse om deportation, Synerna ska bli verklighet - original
Ecouter Hes 13 Verop över falska profeter, Verop över falska profetissor - original
Hes 13 Verop över falska profeter, Verop över falska profetissor - original
Ecouter Hes 14 Varningsord till avgudadyrkarna, Domen över Jerusalem är ofrånkomlig - original
Hes 14 Varningsord till avgudadyrkarna, Domen över Jerusalem är ofrånkomlig - original
Ecouter Hes 15 Jerusalem, den odugliga vinstocken - original
Hes 15 Jerusalem, den odugliga vinstocken - original
Ecouter Hes 16 Jerusalem, Guds hittebarn och hustru, Jerusalem, den otrogna hustrun, Den otrognas straff, Jerusalem - original
Hes 16 Jerusalem, Guds hittebarn och hustru, Jerusalem, den otrogna hustrun, Den otrognas straff, Jerusalem - original
Ecouter Hes 17 Örnen, cedern och vinstocken - original
Hes 17 Örnen, cedern och vinstocken - original
Ecouter Hes 18 Det personliga ansvaret, Herrens rättfärdighet - original
Hes 18 Det personliga ansvaret, Herrens rättfärdighet - original
Ecouter Hes 19 Sorgesång över kungaätten - original
Hes 19 Sorgesång över kungaätten - original
Ecouter Hes 20 Återblick på Israels historia, Dom och räddning förutsägs för de deporterade, Profetia mot landet i - original
Hes 20 Återblick på Israels historia, Dom och räddning förutsägs för de deporterade, Profetia mot landet i - original
Ecouter Hes 21 Profetia mot landet i söder, Det slaktande svärdet, Babyloniens anfall mot Jerusalem förutsägs, Prof - original
Hes 21 Profetia mot landet i söder, Det slaktande svärdet, Babyloniens anfall mot Jerusalem förutsägs, Prof - original
Ecouter Hes 22 Profetia mot Jerusalem, den blodbefläckade staden, Israel som slagg i smältugnen, Profetia mot ledar - original
Hes 22 Profetia mot Jerusalem, den blodbefläckade staden, Israel som slagg i smältugnen, Profetia mot ledar - original
Ecouter Hes 23 Ohola och Oholiva, två otrogna systrar, Oholas otrohet med Assyrien, Oholivas otrohet med Babylonien - original
Hes 23 Ohola och Oholiva, två otrogna systrar, Oholas otrohet med Assyrien, Oholivas otrohet med Babylonien - original
Ecouter Hes 24 Jerusalem, en ärgig gryta, Hesekiels hustrus död förebådar Jerusalems fall - original
Hes 24 Jerusalem, en ärgig gryta, Hesekiels hustrus död förebådar Jerusalems fall - original
Ecouter Hes 25 Profetia mot Ammon, Profetia mot Moab, Profetia mot Edom, Profetia mot filistéerna - original
Hes 25 Profetia mot Ammon, Profetia mot Moab, Profetia mot Edom, Profetia mot filistéerna - original
Ecouter Hes 26 Profetia mot Tyros - original
Hes 26 Profetia mot Tyros - original
Ecouter Hes 27 Sorgesång över skeppet Tyros - original
Hes 27 Sorgesång över skeppet Tyros - original
Ecouter Hes 28 Profetia mot Tyros kung, Sorgesång över Tyros kung, Profetia mot Sidon, Löfte om hemkomst och välgån - original
Hes 28 Profetia mot Tyros kung, Sorgesång över Tyros kung, Profetia mot Sidon, Löfte om hemkomst och välgån - original
Ecouter Hes 29 Profetia mot farao - original
Hes 29 Profetia mot farao - original
Ecouter Hes 30 Profetia mot Egypten - original
Hes 30 Profetia mot Egypten - original
Ecouter Hes 31 Det stora trädet på Libanon - original
Hes 31 Det stora trädet på Libanon - original
Ecouter Hes 32 Sorgesång över farao, Sorgesång över Egypten och andra riken - original
Hes 32 Sorgesång över farao, Sorgesång över Egypten och andra riken - original
Ecouter Hes 33 Väktarens uppdrag och ansvar, Underrättelse om Jerusalems fall, Pofetia mot dem som är kvar i Jerusa - original
Hes 33 Väktarens uppdrag och ansvar, Underrättelse om Jerusalems fall, Pofetia mot dem som är kvar i Jerusa - original
Ecouter Hes 34 Profetia mot Israels herdar, Herren, den gode och rättvise herden - original
Hes 34 Profetia mot Israels herdar, Herren, den gode och rättvise herden - original
Ecouter Hes 35 Profetia mot Seirs berg - original
Hes 35 Profetia mot Seirs berg - original
Ecouter Hes 36 Profetia om Israels berg, Israels rening - original
Hes 36 Profetia om Israels berg, Israels rening - original
Ecouter Hes 37 De förtorkade benen får liv, De två stavarna förenas - original
Hes 37 De förtorkade benen får liv, De två stavarna förenas - original
Ecouter Hes 38 Gog från Magog: hans krigsförberedelser mot Israel, Guds bestraffning av Gog - original
Hes 38 Gog från Magog: hans krigsförberedelser mot Israel, Guds bestraffning av Gog - original
Ecouter Hes 39 Profetia mot Gog, Israels återupprättelse - original
Hes 39 Profetia mot Gog, Israels återupprättelse - original
Ecouter Hes 40 Profeten förs till Jerusalem i en syn, Templets portar och förgårdar, Templet - original
Hes 40 Profeten förs till Jerusalem i en syn, Templets portar och förgårdar, Templet - original
Ecouter Hes 41 Templet, Byggnaden i väster, Templets inre - original
Hes 41 Templet, Byggnaden i väster, Templets inre - original
Ecouter Hes 42 Prästernas kamrar, Tempelområdets omkrets - original
Hes 42 Prästernas kamrar, Tempelområdets omkrets - original
Ecouter Hes 43 Herrens härlighet återvänder till templet, Brännofferaltaret - original
Hes 43 Herrens härlighet återvänder till templet, Brännofferaltaret - original
Ecouter Hes 44 Den stängda porten i öster, Bestämmelser om främlingar, Föreskrifter för leviter och präster - original
Hes 44 Den stängda porten i öster, Bestämmelser om främlingar, Föreskrifter för leviter och präster - original
Ecouter Hes 45 Herrens och furstens andelar av landet, Mått och vikt, Offergåvorna till templet vid högtider - original
Hes 45 Herrens och furstens andelar av landet, Mått och vikt, Offergåvorna till templet vid högtider - original
Ecouter Hes 46 Offerbestämmelser, Bestämmelser om furstens egendom, Köken för tillredning av offren - original
Hes 46 Offerbestämmelser, Bestämmelser om furstens egendom, Köken för tillredning av offren - original
Ecouter Hes 47 Tempelkällan, Israels gränser - original
Hes 47 Tempelkällan, Israels gränser - original
Ecouter Hes 48 Fördelningen av landet, Stadsportarna - original
Hes 48 Fördelningen av landet, Stadsportarna - original
Ecouter Höga v 01 - original
Höga v 01 - original
Ecouter Höga v 02 - original
Höga v 02 - original
Ecouter Höga v 03 - original
Höga v 03 - original
Ecouter Höga v 04 - original
Höga v 04 - original
Ecouter Höga v 05 - original
Höga v 05 - original
Ecouter Höga v 06 - original
Höga v 06 - original
Ecouter Höga v 07 - original
Höga v 07 - original
Ecouter Höga v 08 - original
Höga v 08 - original
Ecouter Hos 01 Profeten, horkvinnan och deras barn - original
Hos 01 Profeten, horkvinnan och deras barn - original
Ecouter Hos 02 Israel anklagas för otrohet, Herrens kärlek till den trolösa - original
Hos 02 Israel anklagas för otrohet, Herrens kärlek till den trolösa - original
Ecouter Hos 03 Profeten och äktenskapsbryterskan - original
Hos 03 Profeten och äktenskapsbryterskan - original
Ecouter Hos 04 Anklagelser mot folket och prästerna - original
Hos 04 Anklagelser mot folket och prästerna - original
Ecouter Hos 05 Dom över Efraims ledare och folk - original
Hos 05 Dom över Efraims ledare och folk - original
Ecouter Hos 06 Herren ger liv, Herrens klagan över Efraim - original
Hos 06 Herren ger liv, Herrens klagan över Efraim - original
Ecouter Hos 07 Herrens klagan över Efraim - original
Hos 07 Herrens klagan över Efraim - original
Ecouter Hos 08 Dom över Israels avgudadyrkan - original
Hos 08 Dom över Israels avgudadyrkan - original
Ecouter Hos 09 Det hotande straffet, Dom över folkets avfall - original
Hos 09 Det hotande straffet, Dom över folkets avfall - original
Ecouter Hos 10 Avfall och straff - original
Hos 10 Avfall och straff - original
Ecouter Hos 11 Guds kärlek till sitt otrogna folk, Efraims trolöshet. Den svekfulle stamfadern Jakob - original
Hos 11 Guds kärlek till sitt otrogna folk, Efraims trolöshet. Den svekfulle stamfadern Jakob - original
Ecouter Hos 12 Efraims trolöshet. Den svekfulle stamfadern Jakob - original
Hos 12 Efraims trolöshet. Den svekfulle stamfadern Jakob - original
Ecouter Hos 13 Efraims avgudadyrkan straffas med döden - original
Hos 13 Efraims avgudadyrkan straffas med döden - original
Ecouter Hos 14 Efraims avgudadyrkan straffas med döden, Omvändelse och räddning - original
Hos 14 Efraims avgudadyrkan straffas med döden, Omvändelse och räddning - original
Ecouter Jak 01 Hälsning, Tro och prövning, Ordets hörare och ordets görare - original
Jak 01 Hälsning, Tro och prövning, Ordets hörare och ordets görare - original
Ecouter Jak 02 Rika och fattiga, Tro och gärningar - original
Jak 02 Rika och fattiga, Tro och gärningar - original
Ecouter Jak 03 Tungan är en eld, Vishet från ovan - original
Jak 03 Tungan är en eld, Vishet från ovan - original
Ecouter Jak 04 Vishet från ovan, Varning för övermod - original
Jak 04 Vishet från ovan, Varning för övermod - original
Ecouter Jak 05 Varning för övermod, Herrens ankomst är nära, Bönens kraft, Syndaren skall återföras - original
Jak 05 Varning för övermod, Herrens ankomst är nära, Bönens kraft, Syndaren skall återföras - original
Ecouter Jer 01 Profetens kallelse och uppdrag - original
Jer 01 Profetens kallelse och uppdrag - original
Ecouter Jer 02 Herren anklagar sitt folk för avfall och trolöshet - original
Jer 02 Herren anklagar sitt folk för avfall och trolöshet - original
Ecouter Jer 03 Herren anklagar sitt folk för avfall och trolöshet, Israel och Juda - två trolösa systrar, Maning ti - original
Jer 03 Herren anklagar sitt folk för avfall och trolöshet, Israel och Juda - två trolösa systrar, Maning ti - original
Ecouter Jer 04 Maning till bot och bättring, Herrens straffdom: angrepp från norr - original
Jer 04 Maning till bot och bättring, Herrens straffdom: angrepp från norr - original
Ecouter Jer 05 Herrens dom över folkets synder - original
Jer 05 Herrens dom över folkets synder - original
Ecouter Jer 06 Herrens dom över folkets synder, Profeten skall pröva folket - original
Jer 06 Herrens dom över folkets synder, Profeten skall pröva folket - original
Ecouter Jer 07 Jeremias tempelpredikan, Falsk och sann gudsdyrkan - original
Jer 07 Jeremias tempelpredikan, Falsk och sann gudsdyrkan - original
Ecouter Jer 08 Falsk och sann gudsdyrkan, Avfall och dom, Profetens klagan över folkets ondska - original
Jer 08 Falsk och sann gudsdyrkan, Avfall och dom, Profetens klagan över folkets ondska - original
Ecouter Jer 09 Profetens klagan över folkets ondska, Klagosång över Jerusalem och Juda, Den sanna stoltheten, Yttre - original
Jer 09 Profetens klagan över folkets ondska, Klagosång över Jerusalem och Juda, Den sanna stoltheten, Yttre - original
Ecouter Jer 10 Herren och avgudarna, Förödelse och fångenskap hotar, En bön av profeten - original
Jer 10 Herren och avgudarna, Förödelse och fångenskap hotar, En bön av profeten - original
Ecouter Jer 11 Det brutna förbundet, Mordplaner mot profeten - original
Jer 11 Det brutna förbundet, Mordplaner mot profeten - original
Ecouter Jer 12 Profetens klagan och Herrens svar, Herren klagar över sitt folk, Israel och dess grannar - original
Jer 12 Profetens klagan och Herrens svar, Herren klagar över sitt folk, Israel och dess grannar - original
Ecouter Jer 13 Det förstörda höftskynket, De krossade vinkrusen, Varning och straff - original
Jer 13 Det förstörda höftskynket, De krossade vinkrusen, Varning och straff - original
Ecouter Jer 14 Den svåra torkan. Klagan, bön och Herrens svar - original
Jer 14 Den svåra torkan. Klagan, bön och Herrens svar - original
Ecouter Jer 15 Den svåra torkan. Klagan, bön och Herrens svar, Jerusalems öde, Profetens klagan och Herrens svar - original
Jer 15 Den svåra torkan. Klagan, bön och Herrens svar, Jerusalems öde, Profetens klagan och Herrens svar - original
Ecouter Jer 16 Profetens liv ett tecken för folket, Löften och varningar - original
Jer 16 Profetens liv ett tecken för folket, Löften och varningar - original
Ecouter Jer 17 Judas synd, Falsk och sann trygghet, Israels hopp, En bön av profeten, Sabbatsbudet - original
Jer 17 Judas synd, Falsk och sann trygghet, Israels hopp, En bön av profeten, Sabbatsbudet - original
Ecouter Jer 18 Leran i krukmakarens händer, Israels avfall och Guds dom,Profetens bön om hämnd - original
Jer 18 Leran i krukmakarens händer, Israels avfall och Guds dom,Profetens bön om hämnd - original
Ecouter Jer 19 Den krossade lerkrukan, Jeremia och Pashchur - original
Jer 19 Den krossade lerkrukan, Jeremia och Pashchur - original
Ecouter Jer 20 Jeremia och Paschur, Profetens klagan - original
Jer 20 Jeremia och Paschur, Profetens klagan - original
Ecouter Jer 21 Den oundvikliga domen, Dom över kung och folk - original
Jer 21 Den oundvikliga domen, Dom över kung och folk - original
Ecouter Jer 22 Herrens varningar, Om Shallum, Om Jojakim, Om Jerusalem, Om Jojakin - original
Jer 22 Herrens varningar, Om Shallum, Om Jojakim, Om Jerusalem, Om Jojakin - original
Ecouter Jer 23 Löften om ett rättfärdigt styre, Dom över falska profeter, Herrens börda - original
Jer 23 Löften om ett rättfärdigt styre, Dom över falska profeter, Herrens börda - original
Ecouter Jer 24 De två fikonkorgarna - original
Jer 24 De två fikonkorgarna - original
Ecouter Jer 25 Babyloniernas sjuttioåriga herravälde, Vredens bägare - original
Jer 25 Babyloniernas sjuttioåriga herravälde, Vredens bägare - original
Ecouter Jer 26 Jeremia grips och anklagas, Profeten Urias öde - original
Jer 26 Jeremia grips och anklagas, Profeten Urias öde - original
Ecouter Jer 27 Det babyloniska oket - original
Jer 27 Det babyloniska oket - original
Ecouter Jer 28 Hananja och Jeremia - original
Jer 28 Hananja och Jeremia - original
Ecouter Jer 29 Jeremias brev till de deporterade, Shemajas brev - original
Jer 29 Jeremias brev till de deporterade, Shemajas brev - original
Ecouter Jer 30 Löften om befrielse och läkedom - original
Jer 30 Löften om befrielse och läkedom - original
Ecouter Jer 31 Löften om räddning och återkomst till hemlandet, Det nya förbundet - original
Jer 31 Löften om räddning och återkomst till hemlandet, Det nya förbundet - original
Ecouter Jer 32 Jeremias återköp, Profetens bön, Guds svar - original
Jer 32 Jeremias återköp, Profetens bön, Guds svar - original
Ecouter Jer 33 Löften om fred och trygghet, Löften om davidsätten och leviterna - original
Jer 33 Löften om fred och trygghet, Löften om davidsätten och leviterna - original
Ecouter Jer 34 Jeremias budskap till Sidkia, Brott mot förbundet - original
Jer 34 Jeremias budskap till Sidkia, Brott mot förbundet - original
Ecouter Jer 35 Rekaviterna - ett föredöme - original
Jer 35 Rekaviterna - ett föredöme - original
Ecouter Jer 36 Bokrullen med Jeremias profetior, Jojakim bränner upp bokrullen, Den nya bokrullen - original
Jer 36 Bokrullen med Jeremias profetior, Jojakim bränner upp bokrullen, Den nya bokrullen - original
Ecouter Jer 37 Hotet mot Jerusalem, Jeremia fängslas - original
Jer 37 Hotet mot Jerusalem, Jeremia fängslas - original
Ecouter Jer 38 Jeremia i brunnen, Sidkia och Jeremia - original
Jer 38 Jeremia i brunnen, Sidkia och Jeremia - original
Ecouter Jer 39 Jerusalems fall och Jeremias frigivning - original
Jer 39 Jerusalems fall och Jeremias frigivning - original
Ecouter Jer 40 Jeremia och ståthållaren Gedalja, Mordet på Gedalja - original
Jer 40 Jeremia och ståthållaren Gedalja, Mordet på Gedalja - original
Ecouter Jer 41 Mordet på Gedalja.Judeerna flyr till Egypten trots Jeremias varningar - original
Jer 41 Mordet på Gedalja.Judeerna flyr till Egypten trots Jeremias varningar - original
Ecouter Jer 42 Judeerna flyr till Egypten trots Jeremias varningar - original
Jer 42 Judeerna flyr till Egypten trots Jeremias varningar - original
Ecouter Jer 43 Judeerna flyr till Egypten trots Jeremias varningar.Profetia om Nebukadnessars erövring av Egypten - original
Jer 43 Judeerna flyr till Egypten trots Jeremias varningar.Profetia om Nebukadnessars erövring av Egypten - original
Ecouter Jer 44 Strafftal till judeerna i Egypten - original
Jer 44 Strafftal till judeerna i Egypten - original
Ecouter Jer 45 Ett budskap till Baruk - original
Jer 45 Ett budskap till Baruk - original
Ecouter Jer 46 Dom över Egypten, Löfte till Israel - original
Jer 46 Dom över Egypten, Löfte till Israel - original
Ecouter Jer 47 Dom över filisteerna - original
Jer 47 Dom över filisteerna - original
Ecouter Jer 48 Dom över Moab - original
Jer 48 Dom över Moab - original
Ecouter Jer 49 Dom över Ammon, Dom över Edom, Dom över Damaskus, Dom över Kedar och Hasor, Dom över Elam - original
Jer 49 Dom över Ammon, Dom över Edom, Dom över Damaskus, Dom över Kedar och Hasor, Dom över Elam - original
Ecouter Jer 50 Dom över Babylonien och löften om Israels befrielse - original
Jer 50 Dom över Babylonien och löften om Israels befrielse - original
Ecouter Jes 01 Herren anklagar sitt folk, Klagosång över Sion - original
Jes 01 Herren anklagar sitt folk, Klagosång över Sion - original
Ecouter Jes 02 Sions framtid, Herrens dag - original
Jes 02 Sions framtid, Herrens dag - original
Ecouter Jes 03 Anarki i Juda, Dom över Sions döttrar - original
Jes 03 Anarki i Juda, Dom över Sions döttrar - original
Ecouter Jes 04 Dom över Sions döttrar, En framtid för de räddade - original
Jes 04 Dom över Sions döttrar, En framtid för de räddade - original
Ecouter Jes 05 Sången om vingården, Verop, Fienden från fjärran - original
Jes 05 Sången om vingården, Verop, Fienden från fjärran - original
Ecouter Jes 06 Herren kallar till sig Jesaja till profet - original
Jes 06 Herren kallar till sig Jesaja till profet - original
Ecouter Jes 07 Budskap till kung Achas, Immanuelstecknet, Krigets förödelse - original
Jes 07 Budskap till kung Achas, Immanuelstecknet, Krigets förödelse - original
Ecouter Jes 08 Profetens barn som tecken från Herren - original
Jes 08 Profetens barn som tecken från Herren - original
Ecouter Jes 09 Profetens barn som tecken från Herren, Fredsfursten, Det obotfärdiga Israel - original
Jes 09 Profetens barn som tecken från Herren, Fredsfursten, Det obotfärdiga Israel - original
Ecouter Jes 10 Det obotfärdiga Israel, Assur verktyg för Herrens vrede, Fienden rycker fram mot Jerusalem - original
Jes 10 Det obotfärdiga Israel, Assur verktyg för Herrens vrede, Fienden rycker fram mot Jerusalem - original
Ecouter Jes 11 Den rättrådige härskaren, Herren låter sitt folk komma hem - original
Jes 11 Den rättrådige härskaren, Herren låter sitt folk komma hem - original
Ecouter Jes 12 Tackpsalm - original
Jes 12 Tackpsalm - original
Ecouter Jes 13 Herrens dag och Babyloniens undergång - original
Jes 13 Herrens dag och Babyloniens undergång - original
Ecouter Jes 14 Herrens dag och Babyloniens undergång, Smädesång om kungen av Babylonien, Assyrierna krossas i - original
Jes 14 Herrens dag och Babyloniens undergång, Smädesång om kungen av Babylonien, Assyrierna krossas i - original
Ecouter Jes 15 Moabs undergång - original
Jes 15 Moabs undergång - original
Ecouter Jes 16 Moabs undergång - original
Jes 16 Moabs undergång - original
Ecouter Jes 17 Damaskus och Efraims undergång, Herren skingrar Israels fiender - original
Jes 17 Damaskus och Efraims undergång, Herren skingrar Israels fiender - original
Ecouter Jes 18 Sändebuden från Kush - original
Jes 18 Sändebuden från Kush - original
Ecouter Jes 19 Herren sänder förvirring över Egypten, Herren välsignar folken - original
Jes 19 Herren sänder förvirring över Egypten, Herren välsignar folken - original
Ecouter Jes 20 Tecken om Egypten och Kush - original
Jes 20 Tecken om Egypten och Kush - original
Ecouter Jes 21 Babylons fall, Duma, Dedan, Kedar - original
Jes 21 Babylons fall, Duma, Dedan, Kedar - original
Ecouter Jes 22 Synernas dal, Förvaltarna Shevna och Eljakim - original
Jes 22 Synernas dal, Förvaltarna Shevna och Eljakim - original
Ecouter Jes 23 Tyros och Sidon läggs öde - original
Jes 23 Tyros och Sidon läggs öde - original
Ecouter Jes 24 Dom över jorden - original
Jes 24 Dom över jorden - original
Ecouter Jes 25 Herren gör slut på sitt folks förnedring - original
Jes 25 Herren gör slut på sitt folks förnedring - original
Ecouter Jes 26 Herren gör slut på sitt folks förnedring - original
Jes 26 Herren gör slut på sitt folks förnedring - original
Ecouter Jes 27 Herren gör slut på sitt folks förnedring, Herrens vingård, Herren skall samla sitt folk - original
Jes 27 Herren gör slut på sitt folks förnedring, Herrens vingård, Herren skall samla sitt folk - original
Ecouter Jes 28 Dom över Samaria, Mot de styrande i Jerusalem - original
Jes 28 Dom över Samaria, Mot de styrande i Jerusalem - original
Ecouter Jes 29 Ve över Ariel, Den kommande förvandlingen - original
Jes 29 Ve över Ariel, Den kommande förvandlingen - original
Ecouter Jes 30 Egypten kan inte ge hjälp, Folket vägrar att lyssna till Herren, Lugn och tillit ger styrka, Herren - original
Jes 30 Egypten kan inte ge hjälp, Folket vägrar att lyssna till Herren, Lugn och tillit ger styrka, Herren - original
Ecouter Jes 31 Herren hjälper, inte människor - original
Jes 31 Herren hjälper, inte människor - original
Ecouter Jes 32 När rättfärdigheten råder, Dom och räddning för Jerusalem och Israel - original
Jes 32 När rättfärdigheten råder, Dom och räddning för Jerusalem och Israel - original
Ecouter Jes 33 Herren träder fram i sin höghet, Återkomsten till Sion - original
Jes 33 Herren träder fram i sin höghet, Återkomsten till Sion - original
Ecouter Jes 34 Dom över Edom - original
Jes 34 Dom över Edom - original
Ecouter Jes 35 Vägen tillbaka till Sion - original
Jes 35 Vägen tillbaka till Sion - original
Ecouter Jes 36 Assyriens kung Sanherib angriper Juda och Jerusalem - original
Jes 36 Assyriens kung Sanherib angriper Juda och Jerusalem - original
Ecouter Jes 37 Assyriens kung Sanherib angriper Juda och Jerusalem, Jesajas profetia mot Sanherib, Jerusalem räddas - original
Jes 37 Assyriens kung Sanherib angriper Juda och Jerusalem, Jesajas profetia mot Sanherib, Jerusalem räddas - original
Ecouter Jes 38 Hiskias sjukdom, Hiskias psalm - original
Jes 38 Hiskias sjukdom, Hiskias psalm - original
Ecouter Jes 39 Sändebuden från Babylonien - original
Jes 39 Sändebuden från Babylonien - original
Ecouter Jes 40 Tröstande ord till Guds folk, Guds storhet - original
Jes 40 Tröstande ord till Guds folk, Guds storhet - original
Ecouter Jes 41 Herren har kallat Kyros, Tröst och löften till Israel, Herrens överlägsenhet över avgudarna - original
Jes 41 Herren har kallat Kyros, Tröst och löften till Israel, Herrens överlägsenhet över avgudarna - original
Ecouter Jes 42 Herrens tjänare och hans uppgift, Herren kämpar och segrar, Herrens blinde och döve tjänare - original
Jes 42 Herrens tjänare och hans uppgift, Herren kämpar och segrar, Herrens blinde och döve tjänare - original
Ecouter Jes 43 Herrens befrielse av Israel, Endast Herren kan ge räddning, Herrens nya underverk, Israels rättmätig - original
Jes 43 Herrens befrielse av Israel, Endast Herren kan ge räddning, Herrens nya underverk, Israels rättmätig - original
Ecouter Jes 44 Välsignelse över Israel, Herren är den ende Guden, Avgudamakarnas fåfänga verk, Herrens storhet som - original
Jes 44 Välsignelse över Israel, Herren är den ende Guden, Avgudamakarnas fåfänga verk, Herrens storhet som - original
Ecouter Jes 45 Kyros som Herrens utvalda redskap, Herrens överhöghet över alla folk - original
Jes 45 Kyros som Herrens utvalda redskap, Herrens överhöghet över alla folk - original
Ecouter Jes 46 Herren ger hjälp, inte avgudarna - original
Jes 46 Herren ger hjälp, inte avgudarna - original
Ecouter Jes 47 Babylons kommande olycka - original
Jes 47 Babylons kommande olycka - original
Ecouter Jes 48 Israels tidigare trolöshet, Herren har tagit Kyros i sin tjänst, Israels lydnad och lycka, Hem från - original
Jes 48 Israels tidigare trolöshet, Herren har tagit Kyros i sin tjänst, Israels lydnad och lycka, Hem från - original
Ecouter Jes 49 Herrens tjänares uupgift, Herren räddar sitt folk, Sions kommande upprättelse - original
Jes 49 Herrens tjänares uupgift, Herren räddar sitt folk, Sions kommande upprättelse - original
Ecouter Jes 50 Sions kommande upprättelse, Herrens tjänares plågor och upprättelse - original
Jes 50 Sions kommande upprättelse, Herrens tjänares plågor och upprättelse - original
Ecouter Job 01 Den rättfärdige Job sätts på prov - original
Job 01 Den rättfärdige Job sätts på prov - original
Ecouter Job 02 Den rättfärdige Job sätts på prov - original
Job 02 Den rättfärdige Job sätts på prov - original
Ecouter Job 03 Job förbannar sin födelse - original
Job 03 Job förbannar sin födelse - original
Ecouter Job 04 Elifas första tal - original
Job 04 Elifas första tal - original
Ecouter Job 05 Elifas första tal - original
Job 05 Elifas första tal - original
Ecouter Job 06 Jobs svar på Elifas första tal - original
Job 06 Jobs svar på Elifas första tal - original
Ecouter Job 07 Jobs svar på Elias första tal - original
Job 07 Jobs svar på Elias första tal - original
Ecouter Job 08 Bildads första tal - original
Job 08 Bildads första tal - original
Ecouter Job 09 Jobs svar på Bildads första tal - original
Job 09 Jobs svar på Bildads första tal - original
Ecouter Job 10 Jobs svar på Bildads första tal - original
Job 10 Jobs svar på Bildads första tal - original
Ecouter Job 11 Sofars första tal - original
Job 11 Sofars första tal - original
Ecouter Job 12 Jobs svar på Sofars första tal - original
Job 12 Jobs svar på Sofars första tal - original
Ecouter Job 13 Jobs svar på Sofars första tal - original
Job 13 Jobs svar på Sofars första tal - original
Ecouter Job 14 Jobs svar på Sofars första tal - original
Job 14 Jobs svar på Sofars första tal - original
Ecouter Job 15 Elifas andra tal - original
Job 15 Elifas andra tal - original
Ecouter Job 16 Jobs svar på Elifas andra tal - original
Job 16 Jobs svar på Elifas andra tal - original
Ecouter Job 17 Jobs svar på Elifas andra tal - original
Job 17 Jobs svar på Elifas andra tal - original
Ecouter Job 18 Bildads andra tal - original
Job 18 Bildads andra tal - original
Ecouter Job 19 Jobs svar på Bildads andra tal - original
Job 19 Jobs svar på Bildads andra tal - original
Ecouter Job 20 Sofars andra tal - original
Job 20 Sofars andra tal - original
Ecouter Job 21 Jobs svar på Sofars andra tal - original
Job 21 Jobs svar på Sofars andra tal - original
Ecouter Job 22 Elifas tredje tal - original
Job 22 Elifas tredje tal - original
Ecouter Job 23 Jobs svar på Elifas tredje tal - original
Job 23 Jobs svar på Elifas tredje tal - original
Ecouter Job 24 Jobs svar på Elifas tredje tal - original
Job 24 Jobs svar på Elifas tredje tal - original
Ecouter Job 25 Bildads tredje tal - original
Job 25 Bildads tredje tal - original
Ecouter Job 26 Jobs svar på Bildads tredje tal - original
Job 26 Jobs svar på Bildads tredje tal - original
Ecouter Job 27 Jobs svar på Bildads tredje tal - original
Job 27 Jobs svar på Bildads tredje tal - original
Ecouter Job 28 Jobs svar på Bildads tredje tal - original
Job 28 Jobs svar på Bildads tredje tal - original
Ecouter Job 29 Jobs sva på Bildads tredje tal - original
Job 29 Jobs sva på Bildads tredje tal - original
Ecouter Job 30 Jobs svar på Bildads tredje tal - original
Job 30 Jobs svar på Bildads tredje tal - original
Ecouter Job 31 Jobs svar på Bildads tredje tal - original
Job 31 Jobs svar på Bildads tredje tal - original
Ecouter Job 32 Elihus tal - original
Job 32 Elihus tal - original
Ecouter Job 33 Elihus tal - original
Job 33 Elihus tal - original
Ecouter Job 34 Elihus tal - original
Job 34 Elihus tal - original
Ecouter Job 35 Elihus tal - original
Job 35 Elihus tal - original
Ecouter Job 36 Elihus tal - original
Job 36 Elihus tal - original
Ecouter Job 37 Elihus tal - original
Job 37 Elihus tal - original
Ecouter Job 38 Herrens första tal: skapelsen och naturen - original
Job 38 Herrens första tal: skapelsen och naturen - original
Ecouter Job 39 - original
Job 39 - original
Ecouter Job 40 Herrens andra tal: Behemot och Leviatan - original
Job 40 Herrens andra tal: Behemot och Leviatan - original
Ecouter Job 41 Herrens andra tal :Behemot och Leviatan - original
Job 41 Herrens andra tal :Behemot och Leviatan - original
Ecouter Job 42 Jobs slutord, Job återupprättas - original
Job 42 Jobs slutord, Job återupprättas - original
Ecouter Joel 01 Förödelse och hungersnöd - original
Joel 01 Förödelse och hungersnöd - original
Ecouter Joel 02 Herrens dag, Herrens löften - original
Joel 02 Herrens dag, Herrens löften - original
Ecouter Joel 03 Dom över folken och räddning för Juda - original
Joel 03 Dom över folken och räddning för Juda - original
Ecouter Joh 01 Ordet blev människa, Johannes döparens vittnesbörd, De första lärjungarna - original
Joh 01 Ordet blev människa, Johannes döparens vittnesbörd, De första lärjungarna - original
Ecouter Joh 02 Bröllopet i Kana, Templet renas - original
Joh 02 Bröllopet i Kana, Templet renas - original
Ecouter Joh 03 Jesus och Nikodemos, Johannes döparens sista vittnesbörd - original
Joh 03 Jesus och Nikodemos, Johannes döparens sista vittnesbörd - original
Ecouter Joh 04 Jesus och den samariska kvinnan, En ämbetsmans son botas - original
Joh 04 Jesus och den samariska kvinnan, En ämbetsmans son botas - original
Ecouter Joh 05 En sjuk man vid Betesda botas, Vad Fadern gör, det gör också Sonen, Vittnesbördet tas inte emot - original
Joh 05 En sjuk man vid Betesda botas, Vad Fadern gör, det gör också Sonen, Vittnesbördet tas inte emot - original
Ecouter Joh 06 Mat åt de fem tusen, Jesus går på vattnet, Livets bröd, Lärjungarna förargar sig över Jesu ord - original
Joh 06 Mat åt de fem tusen, Jesus går på vattnet, Livets bröd, Lärjungarna förargar sig över Jesu ord - original
Ecouter Joh 07 I Jerusalem vid lövhyddefesten, Olika uppfattningar om Jesus - original
Joh 07 I Jerusalem vid lövhyddefesten, Olika uppfattningar om Jesus - original
Ecouter Joh 08 Äktenskapsbryterskan, Faderns vittnesbörd, Barn till Abraham, Jesus och Abraham - original
Joh 08 Äktenskapsbryterskan, Faderns vittnesbörd, Barn till Abraham, Jesus och Abraham - original
Ecouter Joh 09 En blindfödd man botas, Fariseerna och den blindfödde - original
Joh 09 En blindfödd man botas, Fariseerna och den blindfödde - original
Ecouter Joh 10 Liknelsen om fåren och den gode herden, Judarnas otro - original
Joh 10 Liknelsen om fåren och den gode herden, Judarnas otro - original
Ecouter Joh 11 Lasaros uppväcks, Rådet planerar att döda Jesus - original
Joh 11 Lasaros uppväcks, Rådet planerar att döda Jesus - original
Ecouter Joh 12 Maria i Betania smörjer Jesu fötter, Intåget i Jerusalem, Jesu talar om sin död, Tro och otro - original
Joh 12 Maria i Betania smörjer Jesu fötter, Intåget i Jerusalem, Jesu talar om sin död, Tro och otro - original
Ecouter Joh 13 Jesus tvättar lärjungarnas fötter, Jesus utpekar förrädaren, Ett nytt bud, Jesus förutsäger Petrus f - original
Joh 13 Jesus tvättar lärjungarnas fötter, Jesus utpekar förrädaren, Ett nytt bud, Jesus förutsäger Petrus f - original
Ecouter Joh 14 AVSKEDSTALET (kap.14-17), Vägen till Fadern, Hjälparen, den heliga anden - original
Joh 14 AVSKEDSTALET (kap.14-17), Vägen till Fadern, Hjälparen, den heliga anden - original
Ecouter Joh 15 AVSKEDSTALET (kap. 14-17), Liknelsen om vinstocken, Älska varandra, Världens hat - original
Joh 15 AVSKEDSTALET (kap. 14-17), Liknelsen om vinstocken, Älska varandra, Världens hat - original
Ecouter Joh 16 AVSKEDSTALET (kap. 14-17), Världens hat, Sanningens ande, En kort tid, Stunden då lärjungarna skall - original
Joh 16 AVSKEDSTALET (kap. 14-17), Världens hat, Sanningens ande, En kort tid, Stunden då lärjungarna skall - original
Ecouter Joh 17 AVSKEDSTALET (kap. 14-17), Talets slut: Jesu förbön för dem som är hans, - original
Joh 17 AVSKEDSTALET (kap. 14-17), Talets slut: Jesu förbön för dem som är hans, - original
Ecouter Joh 18 Jesus fängslas, Förhöret hos översteprästen. Petrus förnekar Jesus, Jesus inför Pilatus, Jesus skymf - original
Joh 18 Jesus fängslas, Förhöret hos översteprästen. Petrus förnekar Jesus, Jesus inför Pilatus, Jesus skymf - original
Ecouter Joh 19 Jesus skymfas. Pilatus villrådighet, Domen och korsfästelsen, Jesu död, Gravläggningen - original
Joh 19 Jesus skymfas. Pilatus villrådighet, Domen och korsfästelsen, Jesu död, Gravläggningen - original
Ecouter Joh 20 Maria från Magdala och två lärjungar vid graven, Maria från Magdala och Herren, Den uppståndn - original
Joh 20 Maria från Magdala och två lärjungar vid graven, Maria från Magdala och Herren, Den uppståndn - original
Ecouter Joh 21 Den uppståndne och lärjungarna vid Tiberiassjön, Den uppståndne och Petrus, Avslutning - original
Joh 21 Den uppståndne och lärjungarna vid Tiberiassjön, Den uppståndne och Petrus, Avslutning - original
Ecouter Jon 01 Stormen - original
Jon 01 Stormen - original
Ecouter Jon 02 Jonas bön - original
Jon 02 Jonas bön - original
Ecouter Jon 03 Jona i Nineve - original
Jon 03 Jona i Nineve - original
Ecouter Jon 04 Jona i Nineve, Herren tillrättavisar Jona - original
Jon 04 Jona i Nineve, Herren tillrättavisar Jona - original
Ecouter Jos 01 Övergången av Jordan förbereds - original
Jos 01 Övergången av Jordan förbereds - original
Ecouter Jos 02 De två spejarna i Rachavs hus - original
Jos 02 De två spejarna i Rachavs hus - original
Ecouter Jos 03 Övergången av Jordan - original
Jos 03 Övergången av Jordan - original
Ecouter Jos 04 De tolv stenarna - original
Jos 04 De tolv stenarna - original
Ecouter Jos 05 Omskärelse och påskfirande, Josuas syn vid Jeriko - original
Jos 05 Omskärelse och påskfirande, Josuas syn vid Jeriko - original
Ecouter Jos 06 Erövringen av Jeriko - original
Jos 06 Erövringen av Jeriko - original
Ecouter Jos 07 Akans förbytelse och det misslyckade fälttåget mot Aj - original
Jos 07 Akans förbytelse och det misslyckade fälttåget mot Aj - original
Ecouter Jos 08 Erövringen och ödeläggelsen av Aj, Altarbygget på Evalberget - original
Jos 08 Erövringen och ödeläggelsen av Aj, Altarbygget på Evalberget - original
Ecouter Jos 09 Givoniternas list och bestraffning - original
Jos 09 Givoniternas list och bestraffning - original
Ecouter Jos 10 Josua besegrar de fem amoreiska kungarna, Josua intar och förstör sex städer - original
Jos 10 Josua besegrar de fem amoreiska kungarna, Josua intar och förstör sex städer - original
Ecouter Jos 11 Josua erövrar Hasor, Återblick på erövringen av landet - original
Jos 11 Josua erövrar Hasor, Återblick på erövringen av landet - original
Ecouter Jos 12 Återblick på erövringen av landet - original
Jos 12 Återblick på erövringen av landet - original
Ecouter Jos 13 Områden som ännu inte erövrats, Ruben, Gads och Manasses områden öster om Jordan - original
Jos 13 Områden som ännu inte erövrats, Ruben, Gads och Manasses områden öster om Jordan - original
Ecouter Jos 14 Judas område - original
Jos 14 Judas område - original
Ecouter Jos 15 Judas område - original
Jos 15 Judas område - original
Ecouter Jos 16 Efraims och Manasses områden - original
Jos 16 Efraims och Manasses områden - original
Ecouter Jos 17 Efraims och Manasses områden - original
Jos 17 Efraims och Manasses områden - original
Ecouter Jos 18 Resten av landet fördelas genom lottkastning i Shilo - original
Jos 18 Resten av landet fördelas genom lottkastning i Shilo - original
Ecouter Jos 19 Resten av landet fördelas genom lottkastning i Shilo - original
Jos 19 Resten av landet fördelas genom lottkastning i Shilo - original
Ecouter Jos 20 Asylstäderna - original
Jos 20 Asylstäderna - original
Ecouter Jos 21 Leviternas städer - original
Jos 21 Leviternas städer - original
Ecouter Jos 22 Altaret vid Jordan - original
Jos 22 Altaret vid Jordan - original
Ecouter Jos 23 Josuas avskedstal till Israel - original
Jos 23 Josuas avskedstal till Israel - original
Ecouter Jos 24 Förbundet sluts i Shekem - original
Jos 24 Förbundet sluts i Shekem - original
Ecouter Jud 01 Hälsning, De falska lärarna skall drabbas av domen, I väntan på Kristi ankomst, Slutord - original
Jud 01 Hälsning, De falska lärarna skall drabbas av domen, I väntan på Kristi ankomst, Slutord - original
Ecouter Klag 01 Första sången - original
Klag 01 Första sången - original
Ecouter Klag 02 Andra sången - original
Klag 02 Andra sången - original
Ecouter Klag 03 Tredje sången - original
Klag 03 Tredje sången - original
Ecouter Klag 04 Fjärde sången - original
Klag 04 Fjärde sången - original
Ecouter Klag 05 Femte sången - original
Klag 05 Femte sången - original
Ecouter Kol 01 Hälsning, Tack till Gud för församlingens tro, Förbön för församlingen. Försoning genom Kristus, Pau - original
Kol 01 Hälsning, Tack till Gud för församlingens tro, Förbön för församlingen. Försoning genom Kristus, Pau - original
Ecouter Kol 02 Kunskapen om Guds hemlighet, Kristus, Levandegjorda tillsammans med Kristus, Kroppen och dess skugga - original
Kol 02 Kunskapen om Guds hemlighet, Kristus, Levandegjorda tillsammans med Kristus, Kroppen och dess skugga - original
Ecouter Kol 03 Den gamla och den nya människan, Den kristna familjen - original
Kol 03 Den gamla och den nya människan, Den kristna familjen - original
Ecouter Kol 04 Förmaningar, Personliga hälsningar - original
Kol 04 Förmaningar, Personliga hälsningar - original
Ecouter Mal 01 Herrens kärlek och makt, Dom över prästerna - original
Mal 01 Herrens kärlek och makt, Dom över prästerna - original
Ecouter Mal 02 Dom över prästerna, Blandäktenskap och skilsmässor fördöms, Herren kommer för att döma - original
Mal 02 Dom över prästerna, Blandäktenskap och skilsmässor fördöms, Herren kommer för att döma - original
Ecouter Mal 03 Herren kommer för att döma - original
Mal 03 Herren kommer för att döma - original
Ecouter Mal 04 Herren kommer för att döma, Slutord - original
Mal 04 Herren kommer för att döma, Slutord - original
Ecouter Mark 01 Johannes döparen, Jesu dop, Jesus frestas, Jesus uppträder i Galileen, De första lärljungarna, I Kaf - original
Mark 01 Johannes döparen, Jesu dop, Jesus frestas, Jesus uppträder i Galileen, De första lärljungarna, I Kaf - original
Ecouter Mark 02 En lam man i Kafarnaum botas, Tullindrivaren Levi kallas, Bröllopsgästerna fastar inte, Lärjungarna - original
Mark 02 En lam man i Kafarnaum botas, Tullindrivaren Levi kallas, Bröllopsgästerna fastar inte, Lärjungarna - original
Ecouter Mark 03 Mannen med en förtvinad hand, Folkmassan på stranden, De tolv utses, Demoner drivs ut med Guds ande, - original
Mark 03 Mannen med en förtvinad hand, Folkmassan på stranden, De tolv utses, Demoner drivs ut med Guds ande, - original
Ecouter Mark 04 Liknelse om sådden, Liknelsernas syfte, Tolkning av liknelsen om sådden, Liknelsen om lampan. Det ni - original
Mark 04 Liknelse om sådden, Liknelsernas syfte, Tolkning av liknelsen om sådden, Liknelsen om lampan. Det ni - original
Ecouter Mark 05 Den besatte och svinhjorden, Synagogföreståndarens dotter. Kvinnan med blödingar - original
Mark 05 Den besatte och svinhjorden, Synagogföreståndarens dotter. Kvinnan med blödingar - original
Ecouter Mark 06 Profet i sin hemstad, De tolv sänds ut, Johannes döparens död, Mat åt fem tusen, Jesus går på vattne - original
Mark 06 Profet i sin hemstad, De tolv sänds ut, Johannes döparens död, Mat åt fem tusen, Jesus går på vattne - original
Ecouter Mark 07 Guds bud och människor regler, Mera om rent och orent, En syrisk-fenikisk kvinnas tro, En döv mans d - original
Mark 07 Guds bud och människor regler, Mera om rent och orent, En syrisk-fenikisk kvinnas tro, En döv mans d - original
Ecouter Mark 08 Mat åt fyra tusen, Fariseerna begär tecken, Brödet och surdegen, En blind man utanför Betsaida botas - original
Mark 08 Mat åt fyra tusen, Fariseerna begär tecken, Brödet och surdegen, En blind man utanför Betsaida botas - original
Ecouter Mark 09 Lärjungeskapets krav - original
Mark 09 Lärjungeskapets krav - original
Ecouter Mark 10 Äktenskap och skilsmässa, Jesus och barnen, En man som ägde mycket, Tredje förutsägelsen om Människo - original
Mark 10 Äktenskap och skilsmässa, Jesus och barnen, En man som ägde mycket, Tredje förutsägelsen om Människo - original
Ecouter Mark 11 Intåget i Jerusalem, Fikonträdet som inte bar frukt, Templet rensas, När fikonträdet hade vissnat, F - original
Mark 11 Intåget i Jerusalem, Fikonträdet som inte bar frukt, Templet rensas, När fikonträdet hade vissnat, F - original
Ecouter Mark 12 Liknelsen om arrendatorerna i vingården, Frågan om skatt till kejsaren, Frågan om uppståndelsen, Frå - original
Mark 12 Liknelsen om arrendatorerna i vingården, Frågan om skatt till kejsaren, Frågan om uppståndelsen, Frå - original
Ecouter Mark 13 Templets förestående fall, Kommande prövningar, Den sista stora nöden, Människosonens ankomst, Likne - original
Mark 13 Templets förestående fall, Kommande prövningar, Den sista stora nöden, Människosonens ankomst, Likne - original
Ecouter Mark 14 Planer på att döda Jesus, Kvinnan med balsamflaskan, Judas blir förrädare, Påskmåltiden förbereds, J - original
Mark 14 Planer på att döda Jesus, Kvinnan med balsamflaskan, Judas blir förrädare, Påskmåltiden förbereds, J - original
Ecouter Mark 15 Jesus inför Pilatus, Barabbas friges. Jesus döms, Soldaterna hånar Jesus, Korsfästelsen, Jesu död, G - original
Mark 15 Jesus inför Pilatus, Barabbas friges. Jesus döms, Soldaterna hånar Jesus, Korsfästelsen, Jesu död, G - original
Ecouter Mark 16 Kvinnorna vid graven, Den uppståndne visar sig - original
Mark 16 Kvinnorna vid graven, Den uppståndne visar sig - original
Ecouter Matt 01 Jesu släkttavla, Jesu födelse - original
Matt 01 Jesu släkttavla, Jesu födelse - original
Ecouter Matt 02 De österländska stjärntydarna, Flykten till Egypten, Återkomsten till Israel - original
Matt 02 De österländska stjärntydarna, Flykten till Egypten, Återkomsten till Israel - original
Ecouter Matt 03 Johannes döparen, Jesu dop - original
Matt 03 Johannes döparen, Jesu dop - original
Ecouter Matt 04 Jesus frestas, Jesus uppträder i Galileen, De första lärjungarna, Jesus förkunnar och botar - original
Matt 04 Jesus frestas, Jesus uppträder i Galileen, De första lärjungarna, Jesus förkunnar och botar - original
Ecouter Matt 05 BERGSPREDIKAN (kap. 5-7), Saligprisningar, Jesus och lagen, Jesus skärper lagens bud, Älska era fien - original
Matt 05 BERGSPREDIKAN (kap. 5-7), Saligprisningar, Jesus och lagen, Jesus skärper lagens bud, Älska era fien - original
Ecouter Matt 06 BERGSPREDIKAN (5-7), Om allmosor, bön och fasta, Skatter i himlen, Kroppens lampa är ögat, Gud och m - original
Matt 06 BERGSPREDIKAN (5-7), Om allmosor, bön och fasta, Skatter i himlen, Kroppens lampa är ögat, Gud och m - original
Ecouter Matt 07 BERGSPREDIKAN (kap. 5-7), Döm inte. Gå in genom den trånga porten, Falska profeter - original
Matt 07 BERGSPREDIKAN (kap. 5-7), Döm inte. Gå in genom den trånga porten, Falska profeter - original
Ecouter Matt 08 En spetälsk blir ren, En officers tjänare botas, Petrus svärmor och andra sjuka botas, Att följa Jes - original
Matt 08 En spetälsk blir ren, En officers tjänare botas, Petrus svärmor och andra sjuka botas, Att följa Jes - original
Ecouter Matt 09 En lam man i Kafarnaum botas, Tullindrivaren Matteus kallas, Bröllopsgästerna fastar inte, Synagogef - original
Matt 09 En lam man i Kafarnaum botas, Tullindrivaren Matteus kallas, Bröllopsgästerna fastar inte, Synagogef - original
Ecouter Matt 10 UTSÄNDNINGSTALET (kap10), De tolv sänds ut, Som får bland vargar, Var inte rädda, Bekännelse och fön - original
Matt 10 UTSÄNDNINGSTALET (kap10), De tolv sänds ut, Som får bland vargar, Var inte rädda, Bekännelse och fön - original
Ecouter Matt 11 Johannes döparens frågor och Jesu svar, Verop över galileiska städer, Jesus prisar Fadern, himlens o - original
Matt 11 Johannes döparens frågor och Jesu svar, Verop över galileiska städer, Jesus prisar Fadern, himlens o - original
Ecouter Matt 12 Lärjungarna plockar ax på sabbaten, Mannen med en förtvinad hand, Guds utvalde tjänare, Demoner driv - original
Matt 12 Lärjungarna plockar ax på sabbaten, Mannen med en förtvinad hand, Guds utvalde tjänare, Demoner driv - original
Ecouter Matt 13 LIKNELSETALET (kap. 13), Liknelsen om sådden, Liknelsernas syfte, Tolkning av liknelsen om sådden, L - original
Matt 13 LIKNELSETALET (kap. 13), Liknelsen om sådden, Liknelsernas syfte, Tolkning av liknelsen om sådden, L - original
Ecouter Matt 14 Johannes döparens död, Mat åt de fem tusen, Jesus går på vatten, De sjuka i Gennesaret - original
Matt 14 Johannes döparens död, Mat åt de fem tusen, Jesus går på vatten, De sjuka i Gennesaret - original
Ecouter Matt 15 Guds bud och människors regler, En kanaaneisk kvinnas tro, Jesus botar sjuka, Mat åt fyra tusen - original
Matt 15 Guds bud och människors regler, En kanaaneisk kvinnas tro, Jesus botar sjuka, Mat åt fyra tusen - original
Ecouter Matt 16 Fariseerna begär tecknet, Brödet och surdegen, Petrus kallar Jesus för Messias, Första förutsägelsen - original
Matt 16 Fariseerna begär tecknet, Brödet och surdegen, Petrus kallar Jesus för Messias, Första förutsägelsen - original
Ecouter Matt 17 Jesus på härlighetens berg, En pojke med fallandesjuka botas, Andra förutsägelsen om Människosonens - original
Matt 17 Jesus på härlighetens berg, En pojke med fallandesjuka botas, Andra förutsägelsen om Människosonens - original
Ecouter Matt 18 Vem är störst i himmelriket?, Förförelser, Liknelsen om det förlorade fåret, En broder som gör orätt - original
Matt 18 Vem är störst i himmelriket?, Förförelser, Liknelsen om det förlorade fåret, En broder som gör orätt - original
Ecouter Matt 19 Äktenskap och skilsmässa, Jesus och barnen, En ung man som ägde mycket - original
Matt 19 Äktenskap och skilsmässa, Jesus och barnen, En ung man som ägde mycket - original
Ecouter Matt 20 Vingårdsarbetarnas lön, Tredje förutsägelsen om Människosonens lidande, Lärjungarna som ville ha hed - original
Matt 20 Vingårdsarbetarnas lön, Tredje förutsägelsen om Människosonens lidande, Lärjungarna som ville ha hed - original
Ecouter Matt 21 Intåget i Jerusalem, Templet rensas, Fikonträdet som vissnade, Frågan om Jesu fullmakt, Liknelsen om - original
Matt 21 Intåget i Jerusalem, Templet rensas, Fikonträdet som vissnade, Frågan om Jesu fullmakt, Liknelsen om - original
Ecouter Matt 22 Liknelsen om bröllopsfesten, Frågan om skatt till kejsaren, Frågan om uppståndelsen, Frågan om det s - original
Matt 22 Liknelsen om bröllopsfesten, Frågan om skatt till kejsaren, Frågan om uppståndelsen, Frågan om det s - original
Ecouter Matt 23 Anklagelser mot de skriftlärda och fariseerna, Verop, Jesu klagan över Jerusalem - original
Matt 23 Anklagelser mot de skriftlärda och fariseerna, Verop, Jesu klagan över Jerusalem - original
Ecouter Matt 24 Templets förestående fall, TALET OM TIDENS SLUT (kap. 24-25), Kommande prövningar, Den sista stora n - original
Matt 24 Templets förestående fall, TALET OM TIDENS SLUT (kap. 24-25), Kommande prövningar, Den sista stora n - original
Ecouter Matt 25 TALET OM TIDENS SLUT (kap. 24-25), Liknelsen om de tio brudtärnorna, Liknelsen om talenterna, Männis - original
Matt 25 TALET OM TIDENS SLUT (kap. 24-25), Liknelsen om de tio brudtärnorna, Liknelsen om talenterna, Männis - original
Ecouter Matt 26 Planer på att döda Jesus, Kvinnan med balsamflaskan, Judas blir förrädare, Påskmåltiden förbereds, J - original
Matt 26 Planer på att döda Jesus, Kvinnan med balsamflaskan, Judas blir förrädare, Påskmåltiden förbereds, J - original
Ecouter Matt 27 Jesus inför Pilatus,Barabbas friges. Jesu döms, Soldaterna hånar Jesus, Korsfästelsen, Jesu död, Gra - original
Matt 27 Jesus inför Pilatus,Barabbas friges. Jesu döms, Soldaterna hånar Jesus, Korsfästelsen, Jesu död, Gra - original
Ecouter Matt 28 Kvinnorna vid graven, Jesus sänder ut sina lärjungar - original
Matt 28 Kvinnorna vid graven, Jesus sänder ut sina lärjungar - original
Ecouter Mik 01 Dom över Samaria, Fienden hotar Jerusalem - original
Mik 01 Dom över Samaria, Fienden hotar Jerusalem - original
Ecouter Mik 02 De rikas hänsynslöshet, Herren skall samla sitt folk - original
Mik 02 De rikas hänsynslöshet, Herren skall samla sitt folk - original
Ecouter Mik 03 Dom över folkets ledare - original
Mik 03 Dom över folkets ledare - original
Ecouter Mik 04 Sions framtid - original
Mik 04 Sions framtid - original
Ecouter Mik 05 Sions framtid - original
Mik 05 Sions framtid - original
Ecouter Mik 06 Herrens rättegång mot folket - original
Mik 06 Herrens rättegång mot folket - original
Ecouter Mik 07 Från straff till upprättelse - original
Mik 07 Från straff till upprättelse - original
Ecouter Nah 01 Herren hämnas på sitt folks fiender - original
Nah 01 Herren hämnas på sitt folks fiender - original
Ecouter Nah 02 Nineves fall - original
Nah 02 Nineves fall - original
Ecouter Nah 03 Nineves rättvisa fall - original
Nah 03 Nineves rättvisa fall - original
Ecouter Neh 01 Underrättelser om Jerusalem - original
Neh 01 Underrättelser om Jerusalem - original
Ecouter Neh 02 Nehemjas resa till Jerusalem, Nehemjas inspektion av stadsmuren, Stadsmuren återuppbyggs - original
Neh 02 Nehemjas resa till Jerusalem, Nehemjas inspektion av stadsmuren, Stadsmuren återuppbyggs - original
Ecouter Neh 03 Stadsmuren återuppbyggs - original
Neh 03 Stadsmuren återuppbyggs - original
Ecouter Neh 04 Murbygget hotas - original
Neh 04 Murbygget hotas - original
Ecouter Neh 05 Inre motsättningar, Nehemja som ståthållare - original
Neh 05 Inre motsättningar, Nehemja som ståthållare - original
Ecouter Neh 06 Komplotter mot Nehemja, Murbygget fullbordas - original
Neh 06 Komplotter mot Nehemja, Murbygget fullbordas - original
Ecouter Neh 07 Murbygget fullbordas, Jerusalems befolkning - original
Neh 07 Murbygget fullbordas, Jerusalems befolkning - original
Ecouter Neh 08 Lagen läses, Lövhyddefesten - original
Neh 08 Lagen läses, Lövhyddefesten - original
Ecouter Neh 09 Folkets syndabekännelse, Folket lovar att följa lagen - original
Neh 09 Folkets syndabekännelse, Folket lovar att följa lagen - original
Ecouter Neh 10 Folket lovar att följa lagen - original
Neh 10 Folket lovar att följa lagen - original
Ecouter Neh 11 Bosättningen i Jerusalem och Juda - original
Neh 11 Bosättningen i Jerusalem och Juda - original
Ecouter Neh 12 Förteckning över präster och leviter, Nehemja inviger stadsmuren, Åtgärder för tempeltjänsten - original
Neh 12 Förteckning över präster och leviter, Nehemja inviger stadsmuren, Åtgärder för tempeltjänsten - original
Ecouter Neh 13 Nehemjas reformer - original
Neh 13 Nehemjas reformer - original
Ecouter Ob 01 Dom över Edom, Löfte till Israel - original
Ob 01 Dom över Edom, Löfte till Israel - original
Ecouter Pred 01 Ingenting nytt under solen, olika livsvägar prövas - original
Pred 01 Ingenting nytt under solen, olika livsvägar prövas - original
Ecouter Pred 02 Olika livsvägar prövas - original
Pred 02 Olika livsvägar prövas - original
Ecouter Pred 03 Allt har sin tid, Livets intighet och ondska - original
Pred 03 Allt har sin tid, Livets intighet och ondska - original
Ecouter Pred 04 Vakta din tunga - original
Pred 04 Vakta din tunga - original
Ecouter Pred 05 Vakta din tunga, Gods och guld - original
Pred 05 Vakta din tunga, Gods och guld - original
Ecouter Pred 06 Gods och guld, Lycka och olycka - original
Pred 06 Gods och guld, Lycka och olycka - original
Ecouter Pred 07 Lycka och olycka - original
Pred 07 Lycka och olycka - original
Ecouter Pred 08 Lycka och olycka - original
Pred 08 Lycka och olycka - original
Ecouter Pred 09 Människans lott, Tid och öde - original
Pred 09 Människans lott, Tid och öde - original
Ecouter Pred 10 Tid och öde - original
Pred 10 Tid och öde - original
Ecouter Pred 11 Tid och öde, Ungdom och ålderdom - original
Pred 11 Tid och öde, Ungdom och ålderdom - original
Ecouter Pred 12 Ungdom och ålderdom, Slutord - original
Pred 12 Ungdom och ålderdom, Slutord - original
Ecouter Rom 01 Hälsning, Paulus och församlingen i Rom, Ett liv utan kunskap om Gud, - original
Rom 01 Hälsning, Paulus och församlingen i Rom, Ett liv utan kunskap om Gud, - original
Ecouter Rom 02 Guds dom över judar och greker, Lagen inget skydd mot domen - original
Rom 02 Guds dom över judar och greker, Lagen inget skydd mot domen - original
Ecouter Rom 03 Hela mänskighetens skuld inför Gud, Rättfärdighet genom tro - original
Rom 03 Hela mänskighetens skuld inför Gud, Rättfärdighet genom tro - original
Ecouter Rom 04 Exemplet Abraham, Löftet till Abraham gäller alla som tror - original
Rom 04 Exemplet Abraham, Löftet till Abraham gäller alla som tror - original
Ecouter Rom 05 Räddade genom tron på Kristus, Adam och Kristus - original
Rom 05 Räddade genom tron på Kristus, Adam och Kristus - original
Ecouter Rom 06 Nytt liv genom dopet in i Kristus, Fria från synden - original
Rom 06 Nytt liv genom dopet in i Kristus, Fria från synden - original
Ecouter Rom 07 Fria från lagen, Lagen på gott och ont - original
Rom 07 Fria från lagen, Lagen på gott och ont - original
Ecouter Rom 08 Ett andligt liv i frihet, Den härlighet som skall ges Guds barn, Guds kärlek i Kristus Jesus - original
Rom 08 Ett andligt liv i frihet, Den härlighet som skall ges Guds barn, Guds kärlek i Kristus Jesus - original
Ecouter Rom 09 Israel och Guds löften, Guds frihet i valet av folk - original
Rom 09 Israel och Guds löften, Guds frihet i valet av folk - original
Ecouter Rom 10 Judarna och rättfärdigheten, Alla lyssnade inte till evangeliet - original
Rom 10 Judarna och rättfärdigheten, Alla lyssnade inte till evangeliet - original
Ecouter Rom 11 Gud har inte förskjutit sitt folk, Olivträdet och dess grenar, Israels slutliga räddning - original
Rom 11 Gud har inte förskjutit sitt folk, Olivträdet och dess grenar, Israels slutliga räddning - original
Ecouter Rom 12 Andlig gudstjänst, En kropp och många lemmar - original
Rom 12 Andlig gudstjänst, En kropp och många lemmar - original
Ecouter Rom 13 Överheten i Guds tjänst, Tiden lider - original
Rom 13 Överheten i Guds tjänst, Tiden lider - original
Ecouter Rom 14 Döm inte din broder, Hänsyn till de svaga - original
Rom 14 Döm inte din broder, Hänsyn till de svaga - original
Ecouter Rom 15 Hänsyn till de svaga, Hedningarnas apostel, Paulus planerade besök - original
Rom 15 Hänsyn till de svaga, Hedningarnas apostel, Paulus planerade besök - original
Ecouter Rom 16 Personliga hälsningar, Avslutande lovprisning - original
Rom 16 Personliga hälsningar, Avslutande lovprisning - original
Ecouter Rut 01 Noomi och hennes svärdotter Rut - original
Rut 01 Noomi och hennes svärdotter Rut - original
Ecouter Rut 02 Rut på Boas åker - original
Rut 02 Rut på Boas åker - original
Ecouter Rut 03 Rut och Boas på tröskplatsen - original
Rut 03 Rut och Boas på tröskplatsen - original
Ecouter Rut 04 Rut blir Boas hustru - original
Rut 04 Rut blir Boas hustru - original
Ecouter Sak 01 Maning till omvändelse, Första synen: ryttarna, Andra synen: hornen och smederna - original
Sak 01 Maning till omvändelse, Första synen: ryttarna, Andra synen: hornen och smederna - original
Ecouter Sak 02 Tredje synen: mätsnöret, Herren kallar på de deporterade - original
Sak 02 Tredje synen: mätsnöret, Herren kallar på de deporterade - original
Ecouter Sak 03 Fjärde synen: översteprästen Josua om löftet om Telningen - original
Sak 03 Fjärde synen: översteprästen Josua om löftet om Telningen - original
Ecouter Sak 04 Femte synen: lampstället och olivträden, Utsagor om Serubbabel - original
Sak 04 Femte synen: lampstället och olivträden, Utsagor om Serubbabel - original
Ecouter Sak 05 Sjätte synen: den flygande bokrullen, Sjunde synen: kvinnan i sädestunnan - original
Sak 05 Sjätte synen: den flygande bokrullen, Sjunde synen: kvinnan i sädestunnan - original
Ecouter Sak 06 Åttonde synen: de fyra vagnarna, Josuas kröning - original
Sak 06 Åttonde synen: de fyra vagnarna, Josuas kröning - original
Ecouter Sak 07 Rättfärdighet hellre än fasta - original
Sak 07 Rättfärdighet hellre än fasta - original
Ecouter Sak 08 Räddning i den kommande tiden - original
Sak 08 Räddning i den kommande tiden - original
Ecouter Sak 09 Dom över Israels fiender, Sions kung, Herren upprättar sitt folk - original
Sak 09 Dom över Israels fiender, Sions kung, Herren upprättar sitt folk - original
Ecouter Sak 10 De maktlösa gudarna, Israel befrias och återvänder - original
Sak 10 De maktlösa gudarna, Israel befrias och återvänder - original
Ecouter Sak 11 Stormakternas fall, De två stavarna, - original
Sak 11 Stormakternas fall, De två stavarna, - original
Ecouter Sak 12 Jerusalem belägras, räddas och förnyas - original
Sak 12 Jerusalem belägras, räddas och förnyas - original
Ecouter Sak 13 Falska gudar och profeter, En rest blir stenad - original
Sak 13 Falska gudar och profeter, En rest blir stenad - original
Ecouter Sak 14 Den stora slutstriden - original
Sak 14 Den stora slutstriden - original
Ecouter Sef 01 Dom över de avfälliga. Herrens dag. - original
Sef 01 Dom över de avfälliga. Herrens dag. - original
Ecouter Sef 02 Herrens dag, Dom över grannfolken - original
Sef 02 Herrens dag, Dom över grannfolken - original
Ecouter Sef 03 Dom över Jerusalem.Den räddade skaran. Löften till Sion - original
Sef 03 Dom över Jerusalem.Den räddade skaran. Löften till Sion - original
Ecouter Tit 01 Hälsning, Församlingarna på Kreta - original
Tit 01 Hälsning, Församlingarna på Kreta - original
Ecouter Tit 02 Regler för församlingslivet - original
Tit 02 Regler för församlingslivet - original
Ecouter Tit 03 De kristnas tro i världen, Personliga anvisningar - original
Tit 03 De kristnas tro i världen, Personliga anvisningar - original
Ecouter Upp 01 Inledning och hälsning, Johannes syn på ön Patmos - original
Upp 01 Inledning och hälsning, Johannes syn på ön Patmos - original
Ecouter Upp 02 BREV TILL DE SJU FÖRSAMLINGARNA (kap. 2-3), Till församlingen i Efesos, Till församlingen i Smyrna, - original
Upp 02 BREV TILL DE SJU FÖRSAMLINGARNA (kap. 2-3), Till församlingen i Efesos, Till församlingen i Smyrna, - original
Ecouter Upp 03 BREV TILL DE SJU FÖRSAMLINGARNA (kap.2-3), Till församlingen i Sardes, Till församlingen i Filadelfi - original
Upp 03 BREV TILL DE SJU FÖRSAMLINGARNA (kap.2-3), Till församlingen i Sardes, Till församlingen i Filadelfi - original
Ecouter Upp 04 Den himmelska gudstjänsten - original
Upp 04 Den himmelska gudstjänsten - original
Ecouter Upp 05 Lammet och boken med sju sigill - original
Upp 05 Lammet och boken med sju sigill - original
Ecouter Upp 06 Sex av sigillen bryts - original
Upp 06 Sex av sigillen bryts - original
Ecouter Upp 07 Den stora skaran inför tronen och Lammet - original
Upp 07 Den stora skaran inför tronen och Lammet - original
Ecouter Upp 08 Det sjunde sigillet bryts, De sju basunerna. Sex änglar blåser i sina basuner - original
Upp 08 Det sjunde sigillet bryts, De sju basunerna. Sex änglar blåser i sina basuner - original
Ecouter Upp 09 De sju basunerna. Sex änglar blåser i sina basuner - original
Upp 09 De sju basunerna. Sex änglar blåser i sina basuner - original
Ecouter Upp 10 Ängeln med bokrullen - original
Upp 10 Ängeln med bokrullen - original
Ecouter Upp 11 De två vittnena, Den sjunde ängeln blåser i sin basun - original
Upp 11 De två vittnena, Den sjunde ängeln blåser i sin basun - original
Ecouter Upp 12 Kvinnan och draken - original
Upp 12 Kvinnan och draken - original
Ecouter Upp 13 De två odjuren - original
Upp 13 De två odjuren - original
Ecouter Upp 14 Den nya sången på berget Sion, Tre änglar på himlen varslar om domen, Skördetiden på jorden - original
Upp 14 Den nya sången på berget Sion, Tre änglar på himlen varslar om domen, Skördetiden på jorden - original
Ecouter Upp 15 Sju änglar med sina plågor - original
Upp 15 Sju änglar med sina plågor - original
Ecouter Upp 16 De sju skålarna töms över jorden - original
Upp 16 De sju skålarna töms över jorden - original
Ecouter Upp 17 Domen över Babylon - original
Upp 17 Domen över Babylon - original
Ecouter Upp 18 Babylons fall - original
Upp 18 Babylons fall - original
Ecouter Upp 19 Segerjubel i himlen, Ryttaren på den vita hästen - original
Upp 19 Segerjubel i himlen, Ryttaren på den vita hästen - original
Ecouter Upp 20 Draken binds för tusen år. slutstriden, Livets bok öppnas - original
Upp 20 Draken binds för tusen år. slutstriden, Livets bok öppnas - original
Ecouter Upp 21 en ny himmel och en ny jord, Det nya Jerusalem - original
Upp 21 en ny himmel och en ny jord, Det nya Jerusalem - original
Ecouter Upp 22 Det nya Jerusalem, Avslutning - original
Upp 22 Det nya Jerusalem, Avslutning - original

Vous aimez

... les spectacles du moment !

A ne pas rater

Nos dossiers incontournables !

  • Les Bee Gees en 5 tubes incontournables Les Bee Gees en 5 tubes incontournables
  • Danses de l'été : "Macarena" ou "Lambada" ? Danses de l'été : "Macarena" ou "Lambada" ?

Jeux concours

Jouez et gagnez des lots !

Charts in France

Copyright © 2002-2020 Webedia - Tous droits réservés